4it115»Mittner

Mittner

Cvičení Ing. Mittner ZS 2018/2019

Harmonogram cvičení

CvičeníObsah cvičení
1Obsah a harmonogram předmětu
Požadavky na ukončení předmětu
Seznámení s vývojovým prostředím Eclipse
Převedení projektu Adventura základ z BlueJ do Eclipse
Seznámení se správou verzí Subversion
Nahrání projektu do úložiště
2GUI v JavaFX
3GUI v JavaFX
Test na správu verzí
4GUI v JavaFX
5GUI v JavaFX
6GUI v JavaFX
7Vytvoření týmů a přiřazení zadání pro 2. semestrální úlohu
8Ukázka use case diagramu a diagramu tříd
9Analýza týmové úlohy
10Test UML
11Obhajoba návrhu
12Práce se soubory a databází
Konzultace týmové úlohy

Odevzdání 1.semestrální úlohy

  • do 18.11.2018 záložka grafickaVerze v úložišti

Body za průběžnou práci na cvičeních

NázevBody
Průběžné testy8
DU15
aktivita na cvičeních2

Průběžné testy

ZaměřeníKdyBody
Správa verzína 3. cvičení3
UML přehled, Use case diagram, Class diagramna 7.cvičení5

DU1

zadání bude upřesněno

Test UML Maximum 10 bodů, minimum 5 bodů

Na základě slovní specifikace požadavků vytvořte use case model a class model a zaznamenejte jej v modelovacím nástroji. Definujte třídy a jejich atributy (včetně viditelnosti, datového typu) a metody. Definujte vztahy mezi třídami, uveďte násobnosti.

Upřesnění požadavků na 1.semestrální úlohu - GUI adventura

Grafické uživatelské rozhraní v JavaFX bude vytvářeno psaním kódu nikoli využitím generátorů jako SceneBuilder

Pro správu verzí bude použit Subversion a je třeba splnit následující požadavky:

  1. student uloží nejpozději ve třetím týdnu semestru do svého úložiště na kitscm.vse.cz do adresáře adventura/trunk projekt, který se bude průběžně upravovat
  2. student vytvoří ve třetím týdnu semestru ve svém úložišti na kitscm.vse.cz záložku textovaVerze s textovou verzí adventury
  3. student průběžně upravuje svůj projekt v adresáři adventura/trunk, tj. vytváří zde verze
  4. student vytvoří ve svém úložišti na kitscm.vse.cz záložku grafickaVerze s hotovou úlohou do 18.11.2018 (adresář adventura/tags/grafickaVerze)
  5. pod záložkou budou uloženy zdrojové kódy s komentáři, musí být dodrženy konvence
  6. student osobně obhájí semestrální úlohu v některém z termínů, které budou vypsány v InSIS a na který se přihlásí
  7. při obhajobě student předvede funkci programu, vysvětlí jakoukoli část kódu a provede na místě úpravu programu podle požadavků vyučujícího.

Pro hodnocení první semestrální úlohy jsou důležité záložky textovaVerze a grafickaVerze, datum jejich vytvoření a jejich obsah. Záložky musí být přesně takto pojmenovány, protoze se vytvářejí automatizované reporty. V úložišti může být i více záložek například pro domácími úkoly.

Požadavekbodová ztráta, když se požadavek neudělá(-) body za požadavek, který je navíc (+)
Základem je adventura s textovým uživatelským rozhraním, kterou jste odevzdali v kurzu 4IT101musí být
Třídy aplikace budou rozděleny do balíčkůmusí být
Hlavní okno grafického rozhraní bude obsahovat textovou oblast, ve které se budou vypisovat jednotlivé texty hrymusí být
Pro vstup příkazů bude využito textové polemusí být
Součástí grafického rozhraní musí být menu, které bude obsahovat minimálně položky Nová hra, Nápovědamusí být
Při přechodu do prostoru se na panelu vypíší východy z prostoru, realizováno pomocí návrhového vzoru Observermusí být
Při přechodu do prostoru se v dialogovém okně zobrazí obrázek s plánem prostorů, na kterém bude vyznačen aktuální prostor, realizováno pomocí návrhového vzoru Observermusí být
Nápověda (uložená v HTML souboru) se bude zobrazovat v samostatném okněmusí být
Na kitscm bude vytvořena záložka grafickaVerzemusí být
Obsah batohu se bude zobrazovat pomocí obrázků na panelu, při změně obsahu batohu se provede aktualizace obrázků, v řešení bude využit návrhový vzor Observermusí být
Aplikace se spustí buď v textovém rozhraní, anebo v grafickém rozhraní podle parametru příkazové řádkypokud nebude implementováno -2 body
Komentáře pro javadoc u tříd a metodpokud nebude implementováno -3 body
Zpoždění při odevzdání finální verze, tj vytvoření záložky grafickaVerze-3 body za každý započatý týden zpoždění
Místo zadávání příkazu v textovém poli bude uživatel vybírat z rozbalovacího seznamu příkazů (combo box,list)pokud bude implementováno +2 body
Nabídka sousedních prostorů bude realizována combo boxem,list...pokud bude implementováno +2 body
Kromě menu bude použita i nástrojová lištapokud bude implementováno +2 body

Zadání týmových projektů

Řádný termín implementace týmové úlohy je do 13.1.2019 záložkou finalniVerze v tags v úložišti projektu v SUBVERSION

AirBnB

Aplikace slouží pro zprostředkování nabídky ubytování u soukromých pronajímatelů nemovitostí. V aplikaci je možné evidovat zejména pronajímatele, nabízené nemovitosti, termíny a ceny a vkládat rezervace od zákazníků. Nedílnou součástí je možnost vyhledat si ve zvolené lokalitě volné ubytování v daném termínu.

Kiwi

Aplikace slouží pro zprostředkování nabídky letenek od různých leteckých společností. V aplikaci je možné evidovat letecké společnosti, linky, jednotlivé lety včetně cen, vyhledávat podle termínů a destinací a rezervovat letenky pro zákazníky.

BlaBlaCar

Aplikace slouží pro zprostředkování spolujízdy autem. Řidiči, kteří plánují někam jet, mohou zadat svou jízdu (odkud, kam, kdy, čím, počet míst) a cestující se mohou na jízdu přihlásit. Nedílnou součástí je možnost vyhledávat v nabídce jízd dle trasy a termínu.

Rozvoj jídla

Pomocí aplikace je možné objednat si u různých restaurací rozvoz jídla. V aplikaci se evidují restaurace, jejich kompletní jídelní lístky, otevírací doba, cena za rozvoz dle lokality a podobně. Zákazník si může v aplikaci vyhledávat z nabídky restaurací a jejich jídel a objednat si rozvoz libovolných vybraných položek u dané restaurace.

Informační systém pro softwarovou firmu

Aplikace slouží na podporu fungování malé sofwarové firmy (cca 10 lidí). V aplikaci lze evidovat projekty, úkoly, pracovníky, odpracovaný čas na úkolech, sestavovat výkazy pro fakturaci a pro mzdy a podobně.

Strategická tahová hra

Použijte vlastní vymyšlený herní příběh a principy hry.

vlastní téma odsouhlasené vyučujícím