Profiles»Ing. Jarmila Pavlíčková

Ing. Jarmila Pavlíčková

Ing. Jarmila Pavlíčková

odborná asistentka na Katedře informačních technologií Vysoké školy ekonomické v Praze
Kontakty:

    tel.: 224 09 5452, 224 09 4272
    email: pavjar at vse.cz

Konzultační hodiny

Výuka kursů

    4IT101 - Základy programování
    4IT115 - Základy softwarového inženýrství
    4IT353 - Klient/server aplikace v Javě

Odborný životopis

Vzdělání

Gymnázium Třebíč
Vysoká škola ekonomická v Praze obor Informační technologie, vedlejší specializace Veřejné finance.

Dosavadní působiště

odborná asistentka na katedře informačních technologií Vysoké školy ekonomické v Praze – v letech 1995 - 1998 externě, od 1.9. 1998 na plný pracovní úvazek
výuka kursů programování - IT_101, IT_111, IT_113, IT_114, IT_115, IT_383, 4IT101, 4IT115, 4IT351, 4IT353

Řešené projekty a granty

spoluřešitel grantu FRVŠ 1444/2004 - Multimediální podpora výuky objektového programování prvních ročníků.
hlavní řešetel grantu FRVŠ 2433/2006 – Podpora práce týmů v kursech programování.
hlavní řešetel grantu FRVŠ 2103/2007 – Rozšíření výuky objektů v úvodních kurzech programování.
hlavní řešetel grantu FRVŠ 1327/2009 - Inovace úvodního kurzu programování dle vstupních znalostí studentů

Publikace

PAVLÍČKOVÁ, Jarmila. Diverzifikace výuky v úvodním kurzu programování. Luhačovice 18.01.2010 – 20.01.2010. In: Informatika XXIII/2010. Brno : Mendel University in Brno, 2010, s. 91. ISBN 978-80-7375-394-8.
PAVLÍČKOVÁ, Jarmila. Znalosti studentů přijatých ke studiu na obor Informatika. Hradec Králové 05.11.2009 – 06.11.2009. In: Objekty 2009. Hradec Králové : Univerzita Hradec Králové, 2009, s. 167–173. ISBN 978-80-7435-009-2
BUCHALCEVOVÁ, Alena, PAVLÍČKOVÁ, Jarmila. Základy strukturovaného programování. 2. vyd. Praha : VŠE, 1998. 142 s. ISBN 80-7079-238-8.
PAVLÍČKOVÁ, Jarmila. Úvod do programování v jazyce Java. 1. vyd. Praha : VŠE, 2001. 110 s. ISBN 80-245-0238-0.
BUCHALCEVOVÁ, Alena, PAVLÍČKOVÁ, Jarmila. Základy softwarového inženýrství – objektově orientovaný přístup. 1. vyd. Praha : VŠE, 2002. 216 s. ISBN 80-245-0268-2.
PAVLÍČKOVÁ, Jarmila, PAVLÍČEK, Luboš. Nástroje na zvyšování kvality kódu. Ostrava 26.05.2004 – 28.05.2004. In: Tvorba softwaru 2004. Ostrava : Tanger, 2004, s. 226–233. ISBN 80-85988-96-8.
PAVLÍČKOVÁ, Jarmila,PAVLÍČEK, Luboš. Vývoj klient/server aplikací v Javě. 1. vyd. Praha : VŠE, 2004.
PAVLÍČKOVÁ, Jarmila, PAVLÍČEK, Luboš. Úvod do Javy. 1. vyd. Praha : Oeconomica, 2005. 226 s. ISBN 80-245-0963-6.
PAVLÍČKOVÁ, Jarmila, PAVLÍČEK, Luboš. Zkušenosti s přístupem object-first v úvodním kursu programování. Ostrava 24.11.2005 – 25.11.2005. In: SNÁŠEL, Václav (ed.). Objekty 2005. Ostrava : VŠB TU, 2005, s. 216–229. ISBN 80-24805952.
PECINOVSKÝ, Rudolf, PAVLÍČKOVÁ Jarmila, PAVLÍČEK Luboš. Let's Modify the Objects-First Approach into Design-First. Bologna 26.06.2006 – 28.06.2006. In: ITICSE06 [CD-ROM]. New York : ACM, 2006, s. 188–192. ISBN 1-59593-346-8.
PAVLÍČKOVÁ, Jarmila, PAVLÍČEK, Luboš. Podpora týmové práce v kursech programování. Praha 23.11.2006 – 24.11.2006. In: OBJEKTY 2006. Praha : ČZU PEF, 2006, s. 363–371. ISBN 80-213-1568-7.
PECINOVSKÝ, Rudolf, PAVLÍČKOVÁ, Jarmila. Order of Explanation Should be Interface – Abstract Classes – Overriding. Dundee 25.06.2007 – 27.06.2007. In: ITiCSE'07 [CD-ROM]. New York : ACM, 2007, s. 1. ISBN 978-1-59593-611-0.
BUCHALCEVOVÁ, Alena, PAVLÍČKOVÁ, Jarmila, PAVLÍČEK, Luboš. Základy softwarového inženýrství materiály ke cvičením. 1. vyd. Praha : Oeconomica, 2007. 222 s. ISBN 978-80-245-1270-9.