U M L diagramy v Astah*
Ukázkový příklad objektové analýzy a návrhu v CASE nástroji Astah*
Autorka
Bc. Iveta Králová
Úvod
Hlavním cílem těchto stránek je prakticky ukázat použití vybraných čtyř UML diagramů na konkrétním příkladě.
Naleznete zde zadání aplikace s pracovním názvem OB ZAVODY, ze kterého potom vychází jednotlivé UML diagramy - diagram případů užití, diagram tříd, diagram aktivit a sekvenční diagram. U každého diagramu (popř. modelu) je uvedena jeho stručná charakteristika, dále je objasněna logika jednotlivých modelů a nakonec je popsán možný postup, kterým diagram můžete vytvořit v CASE nástroji Astah*.
Předpokladem pro tvorbu diagramů je jakýsi úvod do práce v nástroji Astah*, kde jsou popsány jak stěžejní funkce programu, které byste měli znát, než začnete modelovat UML diagramy, tak i různá doporučení, která by se Vám mohla při modelování hodit.