4it101»4it 101

4it 101

4IT101 - Programování v Javě

V tomto kurzu by měli studenti získat základní znalosti objektového programování a programovacího jazyka Java. Součástí přednášek jsou i témata, která poskytnou studentům obecný úvod do dalších oblastí programování. Kurz je určen pro studenty oborů Aplikovaná informatika a studenty oboru Informační média a služby. Předmět je také zařazen ve vedlejší specializaci Datové inženýrství jako volitelný.

Předmět je poměrně náročný, jeho náročnost se odvíjí od předchozích programovacích zkušeností studenta. Student by měl věnovat zvládnutí tohoto kurzu přibližně 5 až 6 hodin týdně ve svém volném čase vedle účasti na přednáškách a cvičeních. Úplný začátečník v programování musí zvládnutí kurzu věnovat více času a úsilí než student, který již v nějakém jazyce programoval. Nejdůležitější pro zvládnutí tohoto kurzu je chuť se učit a ochota věnovat programování volný čas.

1. Požadované vstupní znalosti

Uživatelská znalost Windows - umět zkopírovat soubory, vytvořit adresář, nainstalovat program, vytvořit archiv .zip apod.
Znalost programovacího jazyka není nutná (ale náročnost kurzu z pohledu studenta je pak vyšší).

2. Podmínky ke zkoušce

Předmět končí zkouškou, za jednotlivé dílčí části student získává body, na základě získaného počtu bodů student získá známku:

známkapotřebný počet bodů
190 a více bodů
275 až 89 bodů
360 až 74 bodů
4+50 až 59 bodů
4méně než 60 bodů

Význam známek 4+ a 4 je ve Studijním a zkušebním řádu definován takto:

  • nevyhověl(a) s možností opakování (4+); pokud je výsledek zkoušky měřen body, přísluší tento stupeň výsledku alespoň 50 %, avšak méně než 60 % maxima bodů, případně je tento stupeň udělen podle uvážení učitele, nebo když student odmítne lepší hodnocení, toto hodnocení není možné udělit dvakrát po sobě,
  • nevyhověl(a) (4); pokud je výsledek zkoušky měřen body, přísluší tento stupeň studentovi, který nedosáhl ani 60 % maxima bodů a zároveň mu nebyl udělen stupeň 4+. Student, který byl klasifikován stupněm 4+, může využít další termín pro skládání zkoušky, nebo pro přezkoušení podle požadavků akreditačního spisu studijní povinnosti. Stupněm 4+ nelze klasifikovat zkoušku skládanou v posledním vypsaném termínu v daném semestru. Pokud student nevyužije do konce semestru možnost opakování, je mu dočasná klasifikace 4+ změněna na 4.

Udělení známky 4+ v případě kurzu 4IT101 znamená, že student může znovu absolvovat závěrečný test. Pokud ani poté nebude mít součet minimálně 60 bodů, tak bude ohodnocen známkou 4.

Student může získat/ztratit body následujícími způsoby:

 bodypovinné minimumpoznámka
semestrální úloha (adventura)30 bodů10 bodůnavíc lze získat až 10 prémiových bodů
domácí úkoly, průběžné testy, další semestrální práce40 bodů0konkrétní rozdělení závisí na cvičícím
závěrečný test30 bodů15 bodů-

Prémiové body se získávají za nadstandardní řešení úkolu. O přidělení rozhoduje cvičící.

Při zjištěném pokusu o podvod (odevzdání cizí práce, cizího programu) bude práce ohodnocena -5 body. V případě semestrální úlohy z toho vyplývá ohodnocení známkou 4.

Příklady hodnocení:

  • Student získá za práce během semestru 27 bodů, za adventuru 15 a ze závěrečného testu 12. Součet je 54, student získá hodnocení 4+. Může znovu absolvovat závěrečný test. Pokud získá alespoň 18 bodů, bude hodnocen známkou 3 jinak známkou 4.
  • Student získá za práce během semestru 35 bodů, za adventuru 28 a ze závěrečného testu 13. Součet je 76 bodů, student ale nesplnil podmínku minimálního počtu bodů z testu a získá hodnocení 4+. Může znovu absolvovat závěrečný test. Pokud získá alespoň 15 bodů celkově to pak bude nejméně 78, bude hodnocen známkou 2 jinak známkou 4.
  • Student získá za práce během semestru 20 bodů, za adventuru 8 a ze závěrečného testu 25. Součet je 53 bodů, student ale nesplnil podmínku minimálního počtu bodů z adventury a získá hodnocení 4, protože adventuru nelze dělat znovu.

Obecně platná pravidla pro cvičícími zadávané semestrální úlohy, domácí úkoly a průběžné testy

 Zadánílhůta pro odevzdánímožné maximum bodůzpůsob hodnocení
Semestrální úlohastudentovi je přidělena varianta zadání
nebo si student definuje svoje zadání
podle předem daných pravidel
nejméně 14 dní5 - 15Pro získání bodů je nutné
osobní předvedení funkčnosti programu cvičícímu
v konzultačních hodinách nebo za tím účelem vypsaných termínech
Domácí úkolvšichni studenti ve skupině mají obvykle stejné zadánívětšinou do příštího cvičení1 - 5opraví a oboduje cvičící
Průběžné testy
- automatizované v InSISu
test probíhá na začátku stanoveného cvičení 1 - 5vyhodnocují se automaticky v InSISu
Průběžné testy
- programování úkolu na základě zadání
test probíhá na stanoveném cvičení 1 - 10opraví a oboduje cvičící