4it115»4IT115 - Softwarové inženýrství

4IT115 - Softwarové inženýrství

4IT115 - Softwarové inženýrství

LS 2016/2017

=> Akreditace kurzu, zařazení do skupin

1. Cíl předmětu

  • Cílem předmětu je podat základní představu o disciplíně softwarové inženýrství se zaměřením na vývoj nového programového systému.
  • Předmět je od ZS 2015/2016 koncipován tak, že předpokládá předchozí absolvování programovacího kurzu (4IT101 Programování v Javě nebo 4SA201 Programování ve Visual Basic) a kurzu 4IT218 Databáze.

Přednášky jsou zaměřeny na jednotlivé fáze vývoje s důrazem na fázi návrhu a implementace programových systémů. Na cvičeních si studenti prakticky prohloubí znalosti OOP v Javě v oblasti vytváření grafického uživatelského rozhraní v JavaFX. Dále si osvojí základní principy objektově orientovaného návrhu, některé návrhové vzory a některé programovací techniky jako refaktoring, test driven development ap. Studenti se seznámí s jazykem UML a naučí se vytvářet use case diagram, diagram tříd, sekvenční diagram a activity diagram. Prakticky si vyzkouší práci se systémem na správu verzí. Při práci v týmu poznají problémy, se kterými se mohou ve vývojářské praxi setkat.

2. Požadované vstupní znalosti

Studenti by měli studovat předmět Softwarové inženýrství po absolvování předmětu Programování (v Javě 4IT101 nebo ve Visual Basicu 4SA201 ) a předmětu Databáze 4IT218.

3. Podmínky pro absolvování předmětu

ÚlohaMaximální počet bodůMinimální počet bodů
Odevzdání a obhájení první semestrální úlohy – GUI k adventuře157.5
Vytvoření a obhájení designového modelu pro druhou semestrální úlohu157.5
Implementace týmového projektu druhé semestrální úlohy včetně průběžné práce s úložištěm Subversion157.5
Test UML84
Závěrečný test pokud student nedosáhne minimálního počtu bodů za test, anebo má výsledek předmětu 4+ má možnost 1 opravy testu3010
Účast na cvičeních, předpokládá se pravidelná účast na cvičeních, pokud se student bez řádné omluvy doložené dokladem neúčastní více jak 3 cvičení, strhává se mu za každé nenavštívené cvičení 1 bod,nutná je účast na cvičeních, kde se obhajuje a prezentuje řešení  
Průběžné testy z látky z přednášek (10 testů)105
Samostatná práce v průběhu semestru ( domácí úkoly, aktivita na cvičeních)7 
Celkem100 

Výsledná známka je určena na základě bodového hodnocení:

ZnámkaSoučet bodů
190-100
275-89
360-74
4+50-59
40-59

4. Harmonogram přednášek

 
TýdenPřednáškaPřednášejícíDatum
1.Místo předmětu v rámci bakalářského studia,požadavky na ukončení předmětu, zdroje
Subversion - nástroj na správu verzí
Pecinovský14.2.
2.Grafické uživatelské rozhraní v JavaFX - 1.částPecinovský21.2.
3.Grafické uživatelské rozhraní v JavaFX - 2.částPecinovský28.2.
4.SW inženýrství – stav a vývoj,UML přehled,
základní funkcionalita CASE nástroje Astah,
Use Case diagram
Buchalcevová7.3.
5.Diagram tříd UML,
Sekvenční diagram, Activity diagram
Buchalcevová14.3.
6.Procesy při vývoji SW, modely životního cyklu
Metodiky pro vývoj SW, kategorizace
Buchalcevová21.3.
7.Návrhové vzoryPecinovský28.3.
8.Připojení k databázi v Javě, podrobně JDBC, přehledově Java persistence API, HibernatePecinovský4.4.
9.Integrační server Jenkins, kontinuální integrace DeploymentŽeníšek11.4.
10.Metodika RUP, OpenUP, MMSPBuchalcevová18.4.
11.Agilní metodiky pro vývoj SW - Scrum, XP, KanbanBuchalcevová25.4.
12.Řízení kvality při vývoji SWBuchalcevová2.5.
13.Softwarová architektura, architektonické vzory
Komponentový vývoj,
architektura orientovaná na služby (SOA)
Buchalcevová9.5.

5. Harmonogram cvičení

je uveden na stránkách jednotlivých cvičích

6. Literatura k předmětu

BRUCKNER, Tomáš, VOŘÍŠEK, Jiří, BUCHALCEVOVÁ, Alena, STANOVSKÁ, Iva, CHLAPEK, Dušan, ŘEPA, Václav. Tvorba informačních systémů. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, 2012. 357 s. ISBN 978-80-247-4153-6.

BUCHALCEVOVÁ, Alena, STANOVSKÁ, Iva. Příklady modelů analýzy a návrhu aplikace v UML. 1. vyd. Praha : Oeconomica, 2013. 198 s. ISBN 978-80-245-1922-7.

BUCHALCEVOVÁ, Alena, Pitka Lukáš. Vývojové prostředí NetBeans. 1. vyd. Praha : Oeconomica, 2007. ISBN 978-80-245-1206-8

Buchalcevová, Alena. Metodiky budování informačních systémů. Oeconomica. 2009. ISBN 978-80-245-1540-3

PECINOVSKÝ, Rudolf. Návrhové vzory. Computer Press. 2007