4it115»4IT115 - Softwarové inženýrství

4IT115 - Softwarové inženýrství

4IT115 - Softwarové inženýrství

ZS 2020/2021

=> Akreditace kurzu, zařazení do skupin

1. Cíl předmětu

  • Cílem předmětu je podat základní představu o disciplíně softwarové inženýrství se zaměřením na vývoj nového programového systému.
  • Předmět předpokládá předchozí absolvování kurzu 4IT101 Programování v Javě. Aktuálně (od r. 2018) již neplatí podmínka předchozího absolvování kurzu 4IT218 Databáze.

Přednášky jsou zaměřeny na jednotlivé fáze vývoje programového systému s důrazem na fázi návrhu a implementace. Na cvičeních si studenti prakticky prohloubí znalosti OOP v Javě v oblasti vytváření grafického uživatelského rozhraní v JavaFX. Dále si osvojí základní principy objektově orientovaného návrhu, některé návrhové vzory a některé programovací techniky jako refaktoring, test driven development ap. Studenti se seznámí s jazykem UML a naučí se vytvářet use case diagram, diagram tříd, sekvenční diagram a activity diagram. Prakticky si vyzkouší práci se systémem na správu verzí. Při práci v týmu poznají problémy, se kterými se mohou ve vývojářské praxi setkat.

2. Požadované vstupní znalosti

Studenti by měli studovat předmět Softwarové inženýrství po absolvování předmětu Programování v Javě.

3. Podmínky pro absolvování předmětu

ÚlohaMaximální počet bodůMinimální počet bodů
Odevzdání a obhájení první semestrální úlohy2010
Vytvoření a obhájení designového modelu pro druhou semestrální úlohu157.5
Inspekce designového modelu pro druhou semestrální úlohu5 
Implementace týmového projektu druhé semestrální úlohy včetně průběžné práce s úložištěm GitLab157.5
Závěrečný test30 
Účast na cvičeních, předpokládá se pravidelná účast na cvičeních, pokud se student bez řádné omluvy doložené dokladem neúčastní více jak 3 cvičení, strhává se mu za každé nenavštívené cvičení 1 bod,nutná je účast na cvičeních, kde se obhajuje a prezentuje řešení  
Samostatná práce v průběhu semestru ( průběžné testy, domácí úkoly, aktivita na cvičeních)15 
Celkem100 

Výsledná známka je určena na základě bodového hodnocení:

ZnámkaSoučet bodů
190-100
275-89
360-74
4+50-59
40-59

4. Harmonogram přednášek

TýdenPřednáškaPřednášejícíDatum
1.  22.9.
2.Správa verzí - Git, GitLabVencovský29.9.
3.Týmová práce v GitLab, úvod do JavaFXVencovský6.10.
4.Návrh uživatelského rozhraníVencovský13.10.
5.SW inženýrství – stav a vývoj
UML přehled,
základní funkcionalita CASE nástroje Astah,
Use Case diagram
včetně ukázky v Astah
Buchalcevová20.10.
6.Diagram tříd UML
včetně ukázky v Astah
Buchalcevová27.10.
7.Designový diagram tříd v Astah a generování do kódu
Sekvenční diagram, Activity diagram
Návrhové vzory
Buchalcevová3.11.
8.Návrhové vzory - dokončení
Procesy při vývoji SW, modely životního cyklu
Buchalcevová10.11.
9.státní svátek 17.11.
10.Metodiky pro vývoj SW, kategorizace
Metodiky RUP, OpenUP, MMSP
Buchalcevová24.11.
11.Agilní metodiky pro vývoj SW
Scrum, XP, Lean SW development, Kanban
Buchalcevová1.12.
12.Řízení kvality při vývoji SWBuchalcevová8.12.
13.Azure software development and testing services and DevOpsŠtěpán Bechyňský Microsoft15.12.

5. Harmonogram cvičení

je uveden na stránkách jednotlivých cvičících

6. Literatura k předmětu

BRUCKNER, Tomáš, VOŘÍŠEK, Jiří, BUCHALCEVOVÁ, Alena, STANOVSKÁ, Iva, CHLAPEK, Dušan, ŘEPA, Václav. Tvorba informačních systémů. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, 2012. 357 s. ISBN 978-80-247-4153-6.

BUCHALCEVOVÁ, Alena, STANOVSKÁ, Iva. Příklady modelů analýzy a návrhu aplikace v UML. 1. vyd. Praha : Oeconomica, 2013. 198 s. ISBN 978-80-245-1922-7.

BUCHALCEVOVÁ, Alena. Zlepšování procesů při budování informačních systémů. 1. vyd. Praha : Oeconomica, 2018. 228 s. ISBN 978-80-245-2235-7.

lze zakoupit elektronicky na

https://www.vse.cz/zpravodaj/nakladatelstvi-oeconomica-nabizi-elektronicke-knihy-za-zvyhodnene-ceny/ za 211 Kč

PECINOVSKÝ, Rudolf. Návrhové vzory. Computer Press. 2007