4it115»4IT115 - Softwarové inženýrství

4IT115 - Softwarové inženýrství

4IT115 - Softwarové inženýrství

ZS 2018/2019

=> Akreditace kurzu, zařazení do skupin

1. Cíl předmětu

  • Cílem předmětu je podat základní představu o disciplíně softwarové inženýrství se zaměřením na vývoj nového programového systému.
  • Předmět předpokládá předchozí absolvování kurzu 4IT101 Programování v Javě ,ještě dobíhají studenti, kteří si mohli volit 4SA201 Programování ve Visual Basic. Aktuálně (od r. 2018) již neplatí podmínka předchozího absolvování kurzu 4IT218 Databáze.

Přednášky jsou zaměřeny na jednotlivé fáze vývoje programového systému s důrazem na fázi návrhu a implementace. Na cvičeních si studenti prakticky prohloubí znalosti OOP v Javě v oblasti vytváření grafického uživatelského rozhraní v JavaFX. Dále si osvojí základní principy objektově orientovaného návrhu, některé návrhové vzory a některé programovací techniky jako refaktoring, test driven development ap. Studenti se seznámí s jazykem UML a naučí se vytvářet use case diagram, diagram tříd, sekvenční diagram a activity diagram. Prakticky si vyzkouší práci se systémem na správu verzí. Při práci v týmu poznají problémy, se kterými se mohou ve vývojářské praxi setkat.

2. Požadované vstupní znalosti

Studenti by měli studovat předmět Softwarové inženýrství po absolvování předmětu Programování (v Javě 4IT101 nebo ve Visual Basicu 4SA201 ).

3. Podmínky pro absolvování předmětu

ÚlohaMaximální počet bodůMinimální počet bodů
Odevzdání a obhájení první semestrální úlohy157.5
Vytvoření a obhájení designového modelu pro druhou semestrální úlohu157.5
Implementace týmového projektu druhé semestrální úlohy včetně průběžné práce s úložištěm Subversion157.5
Test UML105
Závěrečný test pokud student nedosáhne minimálního počtu bodů za test, anebo má výsledek předmětu 4+ má možnost 1 opravy testu3015
Účast na cvičeních, předpokládá se pravidelná účast na cvičeních, pokud se student bez řádné omluvy doložené dokladem neúčastní více jak 3 cvičení, strhává se mu za každé nenavštívené cvičení 1 bod,nutná je účast na cvičeních, kde se obhajuje a prezentuje řešení  
Samostatná práce v průběhu semestru ( průběžné testy, domácí úkoly, aktivita na cvičeních)15 
Celkem100 

Výsledná známka je určena na základě bodového hodnocení:

ZnámkaSoučet bodů
190-100
275-89
360-74
4+50-59
40-59

4. Harmonogram přednášek

 
TýdenPřednáškaPřednášejícíDatum
1.Místo předmětu v rámci bakalářského studia,požadavky na ukončení předmětu, zdroje
správa verzí – Subversion, Git
Buchalcevová17.9.
2.Grafické uživatelské rozhraní v JavaFX - 1.částPecinovský24.9.
3.Grafické uživatelské rozhraní v JavaFX - 2.částPecinovský1.10.
4.SW inženýrství – stav a vývoj,UML přehled,
základní funkcionalita CASE nástroje Astah,
Use Case diagram
Buchalcevová8.10.
5.Diagram tříd UML,
Sekvenční diagram, Activity diagram
Buchalcevová15.10.
6.Návrhové vzoryPecinovský22.10.
7.Návrh uživatelského rozhraníVencovský29.10.
8.Připojení k databázi v Javě, podrobně JDBC, přehledově Java persistence API, HibernatePecinovský5.11.
9.Procesy při vývoji SW, modely životního cyklu
Metodiky pro vývoj SW, kategorizace
Buchalcevová12.11.
10.Metodika RUP, OpenUP, MMSP, Agilní metodiky pro vývoj SW - Scrum, XP, KanbanBuchalcevová19.11.
11.Řízení kvality při vývoji SWBuchalcevová26.11.
12.přednáška odborníků z firmy Accenture 3.12.
13.Trendy v Javě, modulyPecinovský10.12.

5. Harmonogram cvičení

je uveden na stránkách jednotlivých cvičících

6. Literatura k předmětu

BRUCKNER, Tomáš, VOŘÍŠEK, Jiří, BUCHALCEVOVÁ, Alena, STANOVSKÁ, Iva, CHLAPEK, Dušan, ŘEPA, Václav. Tvorba informačních systémů. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, 2012. 357 s. ISBN 978-80-247-4153-6.

BUCHALCEVOVÁ, Alena, STANOVSKÁ, Iva. Příklady modelů analýzy a návrhu aplikace v UML. 1. vyd. Praha : Oeconomica, 2013. 198 s. ISBN 978-80-245-1922-7.

BUCHALCEVOVÁ, Alena, Pitka Lukáš. Vývojové prostředí NetBeans. 1. vyd. Praha : Oeconomica, 2007. ISBN 978-80-245-1206-8

BUCHALCEVOVÁ, Alena. Zlepšování procesů při budování informačních systémů. 1. vyd. Praha : Oeconomica, 2018. 228 s. ISBN 978-80-245-2235-7.

PECINOVSKÝ, Rudolf. Návrhové vzory. Computer Press. 2007