4it353»4IT353

4IT353

4IT353 cvičení

zimní semestr 2016/2017

Ke každému cvičení je zde vždy uveden projekt, který budou studenti na cvičení upravovat (v případě prvního cvičení používat). Projekty jsou ke stažení na dokumentovém serveru InSISu u cvičení kurzu. Jedná se vždy o zabalený adresář src projektu NetBeans (tedy ne celý projekt).

První cvičení

Projekt pro cvičení: chatServer

Zadání na cvičení:

Úkolem je napsat velmi jednoduchý kód klienta, který se připojí k serveru prostřednictvím socketů. Klienta vytvoříte v samostatném projektu. Aby jste ho mohli otestovat, vytvořte si v NetBeans další projekt a do src nakopírujte třídy, které si stáhnete v projektu chatServer. Klient bude mít pouze textové uživatelské rozhraní. Připojí se k serveru (localhost, port 1099). Na konzolu vypíše přivítání od serveru, pošlete mu tři části zprávy odpovídající protokolu serveru, viz dále, které načtete z konzole. Klient by měl po každé části zprávy dostat od serveru odpoveď, kterou klient vypíše do konzole. Protokol serveru je následující: Zprávy od klienta:

   USER <jméno>
   MESSAGE <zpráva>
   QUIT

lze poslat právě jednu zprávu Odpovědi serveru:

   OK
   ERR <popis chyby>

Předpokládá se, že je použito kódování utf8

Druhé a třetí cvičení

Projekt pro cvičení: chatServer a chatClient

Zadání na cvičení:

Úkolem je upravit kód klienta z minulého cvičení tak, aby v rámci jednohu spuštění bylo možné poslat více zpráv (v protokolu serveru MESSAGE). V dalším kroku je pak třeba upravit i kód serveru tak, aby uměl více zpráv přijmout a zobrazit (všechny výpisy serveru budou do konzole, úplně "odstřihněte" GUI). Poslední krok je upravit server a klienta tak, aby mohly fungovat jako jednoduchý chat, tedy zpráva poslaná na server s jednoho klienta se rozešle na všechny ostatní a těm se zobrazí.