Main»4it 421

4it 421

4IT421 Zlepšování procesů budování IS

Cílem předmětu je seznámit studenty s procesy při budování informačních systémů a možnostmi jejich zlepšování.

Po absolvování předmětu budou studenti:

 • chápat specifika řízení softwarových projektů
 • orientovat se v normách a standardech v oblasti procesů vývoje SW
 • znát referenční model procesů životního cyklu dle mezinárodní normy ISO/IEC 12207
 • znát mezinárodní normu ISO/IEC 15504 pro posuzování procesů
 • dobře znát sadu norem ISO/IEC 29110 pro malé organizace
 • umět pracovat s modelem zralosti CMMI-DEV
 • znát v současnosti nejvýznamnější metodiky budování IS
 • umět kategorizovat stávající metodiky budování IS
 • chápat podstatu Unified Method Architecture
 • znát a umět používat metodiku RUP
 • znát best practices při vývoji softwaru
 • chápat principy iterativního vývoje softwaru a základy jeho plánování
 • mít přehled o problematice odhadování SW projektů
 • znát a umět používat metodiku OpenUP
 • seznámit se s nástrojem na správu metodiky Eclipse Process Framework Composer
 • seznámit se s metodikou MMSP - lokalizovanou metodikou OpenUP
 • znát principy agilních metodik, předpoklady jejich použití a omezení
 • znát principy metodiky Scrum
 • znát principy metodiky Extrémní programování
 • znát principy Lean software development
 • mít představu o současném stavu používání agilních metodik, s jakými problémy se potýkají, jak se vyvíjejí - mění
 • uvědomovat si potřebu výběru metodiky pro konkrétní projekt a přizpůsobení metodiky
 • umět vybrat vhodnou metodiku pro určitý projekt
 • mít představu o nástrojích pro podporu vývoje SW

Harmonogram přednášek LS 2016/2017

Slidy k přednáškám jsou na dokumentovém serveru ISIS

týdendatum11:00 - 12:3012:45 - 14:15
115.2.Úvod
podmínky absolvování předmětu
Harmonogram přednášek
Témata seminárních prací
Úspěšnost SW projektů
Zlepšování softwarových procesů - koncept
Nástroje zlepšování procesů –„typologie“
Modely životního cyklu
Integrační model zralosti (CMMI)
222.2.Úvod k ISO standardům
Referenční model procesů podle ISO/IEC 12207
posuzování procesů podle ISO/IEC 15504 ISO/IEC 29110 Lifecycle profiles for Very Small Entities
31.3.Metodiky budování IS
definice, prvky metodiky
kategorizace metodik
Systém pro hodnocení a výběr metodik METES

rigorózní metodiky – charakteristika
agilní metodiky – charakteristika
RUP - charakteristika, praktiky, fáze, disciplíny
OpenUP
MMSP - Metodika pro Malé Softwarové Projekty - lokalizovaná a upravená metodika OpenUP
48.3.Přehled agilních metodik
průzkumy používání agilních metodik
Extrémní programování
Scrum
515.3.konzultace k osnově seminární práce, která musí být odevzdaná v odevzdávárně do 12.3.,studenti se dostaví dle přihlášení na termín konzultace v InSISukonzultace k osnově seminární práce, která musí být odevzdaná v odevzdávárně do 12.3.,studenti se dostaví dle přihlášení na termín konzultace v InSISu
622.3.Lean software development
Kanban
Škálování agilních metodik
729.3.Agilní workshop – 1.část studentů dle přihlášení na termín workshopu v ISISuAgilní workshop – 1.část studentů dle přihlášení na termín workshopu v ISISu
85.4.Eclipse proces framework composer EPFC
nástroj na správu metodiky
praktický workshop Ing. Šimko
Eclipse proces framework composer EPFC
nástroj na správu metodiky
praktický workshop Ing. Šimko
912.4.Agilní workshop – 2.část studentů dle přihlášení na termín workshopu v ISISuAgilní workshop – 2.část studentů dle přihlášení na termín workshopu v ISISu
1019.4.prezentace studentůprezentace studentů
1126.4.rektorský den 
123.5.prezentace studentůprezentace studentů
1310.5.prezentace studentůprezentace studentů

Podmínky pro absolvování předmětu

ÚlohaPočet bodů
Osnova semestrální práce
odevzdání do 12.3.2017 v odevzdávárně v InSISu
3
Prezentace semestrální práce20
Semestrální práce
odevzdání do 14.5.2017 v odevzdávárně v ISISu
pozdní odevzdání -5 bodů za každý započatý týden zpoždění
22
Závěrečný test
minimální nutný počet bodů 20
40
Aktivní účast na Agilním workshopu5
Aktivní účast na přednáškách externistů (EPFC) a prezentacích studentůaž 10

Literatura

TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZBUCHALCEVOVÁ, A.Metodiky budování informačních systémůPrahaOeconomica2009978-80-245-1540-3
ZBRUCKNER a kolTvorba informačních systémůPrahaGrada20122012978-80-247-4153-6
ZBUCHALCEVOVÁ, A. STANOVSKÁ, I.Příklady modelů analýzy a návrhu aplikace v UMLPrahaOeconomica2013978-80-245-1922-7

Semestrální práce - témata, organizace

Rozpis prezentace semestrálních prací

bude doplněn

Semestrální práce z minulých semestrů

jsou k dispozici na webu SPI center

Stránka k normě ISO/IEC 29110

je k dispozici na webu SPI center volba ISO/IEC 29110