Main»4it 421

4it 421

4IT421 Zlepšování procesů budování IS

LS 2020/2021

Cílem předmětu je seznámit studenty s procesy při budování informačních systémů a možnostmi jejich zlepšování.

Po absolvování předmětu budou studenti:

 • chápat specifika řízení softwarových projektů
 • orientovat se v normách a standardech v oblasti procesů vývoje SW
 • znát referenční model procesů životního cyklu dle mezinárodní normy ISO/IEC 12207
 • znát mezinárodní normu ISO/IEC 15504 pro posuzování procesů
 • dobře znát sadu norem ISO/IEC 29110 pro malé organizace
 • umět pracovat s modelem zralosti CMMI-DEV
 • znát v současnosti nejvýznamnější metodiky budování IS
 • umět kategorizovat stávající metodiky budování IS
 • chápat podstatu Unified Method Architecture
 • znát a umět používat metodiku RUP
 • znát best practices při vývoji softwaru
 • chápat principy iterativního vývoje softwaru a základy jeho plánování
 • mít přehled o problematice odhadování SW projektů
 • znát a umět používat metodiku OpenUP
 • seznámit se s nástrojem na správu metodiky Eclipse Process Framework Composer
 • seznámit se s metodikou MMSP - lokalizovanou metodikou OpenUP
 • znát principy agilních metodik, předpoklady jejich použití a omezení
 • znát principy metodiky Scrum
 • znát principy metodiky Extrémní programování
 • znát principy Lean software development
 • mít představu o současném stavu používání agilních metodik, s jakými problémy se potýkají, jak se vyvíjejí - mění
 • uvědomovat si potřebu výběru metodiky pro konkrétní projekt a přizpůsobení metodiky
 • umět vybrat vhodnou metodiku pro určitý projekt
 • mít představu o nástrojích pro podporu vývoje SW

Podmínky pro absolvování předmětu

ÚlohaPočet bodů
Osnova semestrální práce
odevzdání do 16.3.2021 23:59 v odevzdávárně v InSISu
3
Prezentace semestrální práce20
Semestrální práce
odevzdání do 16.5.2021 23:59 v odevzdávárně v ISISu
pozdní odevzdání -5 bodů za každý započatý týden zpoždění
22
Závěrečný test30
Aktivní účast na přednáškách a prezentacích studentů
včetně průběžných testů
25

Body za aktivitu

AktivitaPočet bodů
Test CMMI3
Test ISO normy3
Test 291103
Test RUP4
Úkol OpenUP2
Test MMSP2
Test Scrum3
Test Kanban1,5
Test SAFe3
Body za účast na přednáškách a prezentacích studentů2
Celkem25,5

Slidy k přednáškám jsou v MS Teams v kanálu Výuka ve složce Soubory

Harmonogram přednášek LS 2020/2021

týdendatum7:30-9:00 online MS Teams9:15-10:45 online MS Teams
118.2.Podmínky absolvování předmětu
Harmonogram přednášek
Témata seminárních prací
Zdroje
Koncept zlepšování softwarových procesů
Typologie nástrojů pro zlepšování procesů
Úspěšnost SW projektů
Modely životního cyklu
225.2.Integrační model zralosti (CMMI)diskuse k CMMI
Test CMMI 10:00 - 10:30
34.3.Úvod k ISO normám
Referenční model procesů
podle ISO/IEC 12207
posuzování procesů podle ISO/IEC 15504
diskuse k mez. normám
Test ISO normy 10:00 - 10:30
411.3.ISO/IEC 29110 Lifecycle profiles
for Very Small Entities
diskuse
Test 29110
518.3.kontrola osnovy seminární prácekontrola osnovy seminární práce
625.3.Metodiky budování IS
definice, prvky metodiky
kategorizace metodik - rigorózní, agilní
Systém METES
RUP - charakteristika,
praktiky, fáze, disciplíny
diskuse
Test RUP 9:30 - 10:30
71.4.děkanský den
88.4.Metodika OpenUP
MMSP - Metodika pro
Malé Softwarové Projekty
Úkol OpenUP 9:35 – 10:15
Test MMSP 10:20 – 10:45
915.4.Přehled agilních metodik
Průzkumy
Scrum
Extrémní programování
Test Scrum
1022.4.Lean software developmentKanban
Test Kanban
1129.4.DevOps
nahraná přednáška odborníka z praxe v angličtině
Přednáška z praxe Doplnění Scrumu
pro zvýšení výkonnosti

a kdy použít Scrum a kdy Kanban
12.5.2021 v 9:15 bude zaslán link
Škálovatelné agilní frameworky
Test SAFe
126.5.prezentace studentůprezentace studentů
1313.5.prezentace studentůprezentace studentů

Zdroje

BUCHALCEVOVÁ, Alena. Zlepšování procesů při budování informačních systémů. 1. vyd. Praha : Oeconomica, 2018. 228 s. ISBN 978-80-245-2235-7.

v r. 2020 byla vydána elektronická verze knihy, lze zakoupit na https://www.ekopress.cz/titdetail.php?tid=31032 za 211 Kč

BRUCKNER, Tomáš, VOŘÍŠEK, Jiří, BUCHALCEVOVÁ, Alena, STANOVSKÁ, Iva, CHLAPEK, Dušan, ŘEPA, Václav. Tvorba informačních systémů. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, 2012. 357 s. ISBN 978-80-247-4153-6.

BUCHALCEVOVÁ, Alena, STANOVSKÁ, Iva. Příklady modelů analýzy a návrhu aplikace v UML. 1. vyd. Praha : Oeconomica, 2013. 198 s. ISBN 978-80-245-1922-7.

Semestrální práce z minulých semestrů

jsou k dispozici na webu SPI center

Stránka k normě ISO/IEC 29110

je k dispozici na webu SPI center volba Metodiky, Normy, Nástroje/ISO/IEC 29110