Main»4it 421

4it 421

4IT421 Zlepšování procesů budování IS

Cílem předmětu je seznámit studenty s procesy při budování informačních systémů a možnostmi jejich zlepšování.

Po absolvování předmětu budou studenti:

 • chápat specifika řízení softwarových projektů
 • orientovat se v normách a standardech v oblasti procesů vývoje SW
 • znát referenční model procesů životního cyklu dle mezinárodní normy ISO/IEC 12207
 • znát mezinárodní normu ISO/IEC 15504 pro posuzování procesů
 • dobře znát sadu norem ISO/IEC 29110 pro malé organizace
 • umět pracovat s modelem zralosti CMMI-DEV
 • znát v současnosti nejvýznamnější metodiky budování IS
 • umět kategorizovat stávající metodiky budování IS
 • chápat podstatu Unified Method Architecture
 • znát a umět používat metodiku RUP
 • znát best practices při vývoji softwaru
 • chápat principy iterativního vývoje softwaru a základy jeho plánování
 • mít přehled o problematice odhadování SW projektů
 • znát a umět používat metodiku OpenUP
 • seznámit se s nástrojem na správu metodiky Eclipse Process Framework Composer
 • seznámit se s metodikou MMSP - lokalizovanou metodikou OpenUP
 • znát principy agilních metodik, předpoklady jejich použití a omezení
 • znát principy metodiky Scrum
 • znát principy metodiky Extrémní programování
 • znát principy Lean software development
 • mít představu o současném stavu používání agilních metodik, s jakými problémy se potýkají, jak se vyvíjejí - mění
 • uvědomovat si potřebu výběru metodiky pro konkrétní projekt a přizpůsobení metodiky
 • umět vybrat vhodnou metodiku pro určitý projekt
 • mít představu o nástrojích pro podporu vývoje SW

Harmonogram přednášek LS 2017/2018

Slidy k přednáškám jsou na dokumentovém serveru ISIS

týdendatum11:00 - 12:3012:45 - 14:15
114.2.Úvod
podmínky absolvování předmětu
Harmonogram přednášek
Témata seminárních prací
Zlepšování softwarových procesů - koncept
Nástroje zlepšování procesů –„typologie“
Úspěšnost SW projektů
Modely životního cyklu
Integrační model zralosti (CMMI)
221.2.Úvod k ISO standardům
Referenční model procesů podle ISO/IEC 12207
posuzování procesů podle ISO/IEC 15504
ISO/IEC 29110 Lifecycle profiles for Very Small Entities
328.2.Metodiky budování IS
definice, prvky metodiky
kategorizace metodik
rigorózní metodiky – charakteristika
agilní metodiky – charakteristika
Systém pro hodnocení a výběr metodik METES
RUP - charakteristika, praktiky, fáze, disciplíny
OpenUP
MMSP - Metodika pro Malé Softwarové Projekty - lokalizovaná a upravená metodika OpenUP
47.3.konzultace k osnově seminární práce,
která musí být odevzdaná v odevzdávárně InSIS do 5.3.
studenti se dostaví dle rozpisu časů uvedeného na http://java.vse.cz/4it421/TemataSeminarek a v dokumentovém serveru InSIS
514.3.Přehled agilních metodik
průzkumy používání agilních metodik
Extrémní programování
Scrum
Lean software development
Kanban
621.3.Eclipse proces framework composer EPFC
nástroj na správu metodiky
praktický workshop Ing. Šimko
Eclipse proces framework composer EPFC
nástroj na správu metodiky
praktický workshop Ing. Šimko
728.3.Škálování agilních metodikPřednáška Accenture
84.4.zrušení výuky kvůli bombě
911.4.Agilní workshop dle přihlášení na termín workshopu v ISISu
1018.4.rektorský den
1119.4.12:45 - 14:15 RB 213
prezentace studentů
14:30 - 16:00 RB 212
prezentace studentů
1125.4.přesun výuky na 19.4.
122.5.prezentace studentůprezentace studentů
139.5.prezentace studentůprezentace studentů

Podmínky pro absolvování předmětu

ÚlohaPočet bodů
Osnova semestrální práce
odevzdání do 5.3.2018 23:59 v odevzdávárně v InSISu
3
Prezentace semestrální práce20
Semestrální práce
odevzdání do 12.5.2018 23:59 v odevzdávárně v ISISu
pozdní odevzdání -5 bodů za každý započatý týden zpoždění
22
Závěrečný test
minimální nutný počet bodů 20
40
Aktivní účast na Agilním workshopu5
Aktivní účast na přednáškách externistů (EPFC) a prezentacích studentůaž 10

Literatura

TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZBUCHALCEVOVÁ, A.Zlepšování procesů při budování informačních systémůPrahaOeconomica2018vyjde v březnu
ZBRUCKNER a kolTvorba informačních systémůPrahaGrada20122012978-80-247-4153-6
ZBUCHALCEVOVÁ, A. STANOVSKÁ, I.Příklady modelů analýzy a návrhu aplikace v UMLPrahaOeconomica2013978-80-245-1922-7

Semestrální práce - témata, organizace

Rozpis prezentace semestrálních prací

bude doplněn

Semestrální práce z minulých semestrů

jsou k dispozici na webu SPI center

Stránka k normě ISO/IEC 29110

je k dispozici na webu SPI center volba ISO/IEC 29110