Main»4it 421

4it 421

4IT421 Zlepšování procesů budování IS

ZS 2020/2021

Cílem předmětu je seznámit studenty s procesy při budování informačních systémů a možnostmi jejich zlepšování.

Po absolvování předmětu budou studenti:

 • chápat specifika řízení softwarových projektů
 • orientovat se v normách a standardech v oblasti procesů vývoje SW
 • znát referenční model procesů životního cyklu dle mezinárodní normy ISO/IEC 12207
 • znát mezinárodní normu ISO/IEC 15504 pro posuzování procesů
 • dobře znát sadu norem ISO/IEC 29110 pro malé organizace
 • umět pracovat s modelem zralosti CMMI-DEV
 • znát v současnosti nejvýznamnější metodiky budování IS
 • umět kategorizovat stávající metodiky budování IS
 • chápat podstatu Unified Method Architecture
 • znát a umět používat metodiku RUP
 • znát best practices při vývoji softwaru
 • chápat principy iterativního vývoje softwaru a základy jeho plánování
 • mít přehled o problematice odhadování SW projektů
 • znát a umět používat metodiku OpenUP
 • seznámit se s nástrojem na správu metodiky Eclipse Process Framework Composer
 • seznámit se s metodikou MMSP - lokalizovanou metodikou OpenUP
 • znát principy agilních metodik, předpoklady jejich použití a omezení
 • znát principy metodiky Scrum
 • znát principy metodiky Extrémní programování
 • znát principy Lean software development
 • mít představu o současném stavu používání agilních metodik, s jakými problémy se potýkají, jak se vyvíjejí - mění
 • uvědomovat si potřebu výběru metodiky pro konkrétní projekt a přizpůsobení metodiky
 • umět vybrat vhodnou metodiku pro určitý projekt
 • mít představu o nástrojích pro podporu vývoje SW

Podmínky pro absolvování předmětu

ÚlohaPočet bodů
Osnova semestrální práce
odevzdání do 18.10.2020 23:59 v odevzdávárně v InSISu
3
Prezentace semestrální práce20
Semestrální práce
odevzdání do 20.12.2020 23:59 v odevzdávárně v ISISu
pozdní odevzdání -5 bodů za odevzdání do 31.12.2020 a dále -5 bodů za každý započatý týden zpoždění
22
Online ústní zkouška30
Aktivní účast na přednáškách a prezentacích studentů
včetně průběžných testů
25

Body za aktivitu

AktivitaPočet bodů
Test CMMI3
Test ISO normy3
Test 291103
Test RUP4
Úkol OpenUP2
Test MMSP2
Test Scrum3
Test Kanban1,5
Test SAFe3
Body za účast na přednáškách a prezentacích studentů2
Celkem25,5

Harmonogram přednášek ZS 2020/2021

Slidy k přednáškám jsou na dokumentovém serveru ISIS

týdendatum12:45-14:15 online MS Teams14:30-16:00 online MS Teams
123.9.  
230.9.Úvod - podmínky absolvování předmětu
Harmonogram přednášek
Informace o tématech seminárních prací
Zdroje
Koncept zlepšování softwarových procesů
Typologie nástrojů pro zlepšování procesů
Úspěšnost SW projektů
Modely životního cyklu
Integrační model zralosti (CMMI)
37.10.Úvod k ISO normám
Referenční model procesů podle ISO/IEC 12207
posuzování procesů podle ISO/IEC 15504
ISO/IEC 29110 Lifecycle profiles for Very Small Entities
414.10.Metodiky budování IS
definice, prvky metodiky
kategorizace metodik - rigorózní, agilní
Systém pro hodnocení a výběr metodik METES
RUP - charakteristika, praktiky, fáze, disciplíny
521.10.kontrola osnovy seminární práce
kontrola osnovy seminární práce
628.10.státní svátek
74.11.Metodika OpenUP
MMSP - Metodika pro Malé Softwarové Projekty - lokalizovaná a upravená metodika OpenUP
Přehled agilních metodik
Průzkumy používání agilních metodik
811.11.ScrumExtrémní programování
918.11.Lean software developmentKanban
1025.11.Škálovatelné agilní frameworkyŠkálovatelné agilní frameworky
112.12.prezentace studentůprezentace studentů
129.12.prezentace studentůprezentace studentů
1316.12.DevOps
přednáška odborníka z praxe v angličtině - 23.11.2020 ve 14:30 v MS Teams nebo ze záznamu
zašlu link

Zdroje

BUCHALCEVOVÁ, Alena. Zlepšování procesů při budování informačních systémů. 1. vyd. Praha : Oeconomica, 2018. 228 s. ISBN 978-80-245-2235-7.

lze zakoupit elektronicky na

https://www.vse.cz/zpravodaj/nakladatelstvi-oeconomica-nabizi-elektronicke-knihy-za-zvyhodnene-ceny/ za 211 Kč

BRUCKNER, Tomáš, VOŘÍŠEK, Jiří, BUCHALCEVOVÁ, Alena, STANOVSKÁ, Iva, CHLAPEK, Dušan, ŘEPA, Václav. Tvorba informačních systémů. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, 2012. 357 s. ISBN 978-80-247-4153-6.

BUCHALCEVOVÁ, Alena, STANOVSKÁ, Iva. Příklady modelů analýzy a návrhu aplikace v UML. 1. vyd. Praha : Oeconomica, 2013. 198 s. ISBN 978-80-245-1922-7.

Semestrální práce z minulých semestrů

jsou k dispozici na webu SPI center

Stránka k normě ISO/IEC 29110

je k dispozici na webu SPI center volba Metodiky, Normy, Nástroje/ISO/IEC 29110