4it101»Java 8

Java 8

Příklady k samostatnému procvičování práce s lambda výrazy a Streamy

Příklady s lambda výrazy

1.příklad PorovnávačAplikace pro porovnávání dvou čísel tak, že rozhodne, zda první zadané číslo je větší než druhé zadané číslo (výsledkem bude hodnota true nebo false)
2.příklad KalkulačkaTextová kalkulačka, která by měla umět sčítat, odčítat, násobit a dělit dvě zadaná čísla.
3.příklad Absolutní hodnotaAplikace pro zjištění absolutní hodnoty zadaného čísla.
4.příklad ObjednávkyAplikace pro seřazení seznamu objednávek dle ceny.
5.příklad Kladná číslaAplikace pro vyfiltrování seznamu čísel pomocí Predicate<T>.
6.příklad Generické funkční rozhraníAplikace umožňuje práci se seznamy prvků různého typu.

Příklady se Streamy a lambda výrazy

1.příklad Hledání osobAplikace vyhledává osoby ze seznamu dle zadaného jména.
2.příklad Sestupný seznamAplikace seřadí seznam čísel sestupně.
3.příklad TransformaceAplikace transformuje hodnoty seznamů do jiné podoby.
4.příklad Evidence hovorůAplikace slouží k zjištění počtu volajících na helpdesk v zadaném seznamu.
5.příklad Nejdelší názevAplikace nalezne v zadaném poli názvů měst to s nejdelším názvem.
6.příklad Třídění osobAplikace třídí seznam osob dle zadaných kritérií.
7.příklad ZOOAplikace seskupuje zvířata ze zadaného seznamu dle druhů.
8.příklad Hledání zvířatAplikace vyhledává zvířata ze seznamu dle zadaných parametrů.
9.příklad ZaměstnanciAplikace seskupuje seznam zaměstnanců dle pohlaví.
10.příklad Validace heslaAplikace slouží k validaci zadaného hesla.

zdroj: BENEŠOVÁ, Patricie. Lambda výrazy a streamy v Javě 8 ve výuce. Praha, 2018. Diplomová práce (Ing.). Vysoká škola ekonomická, Fakulta informatiky a statistiky, Katedra informačních technologií.