4it421»Okruhy Otazek

Okruhy Otazek

Okruhy otázek ke zkoušce 4IT421 Zlepšování procesů budování IS

ZS 2020/2021

Attach:okruhyzs2020.pdf