4it101»Závěrečný test ke kursu 4IT101

Závěrečný test ke kursu 4IT101

Závěrečný test ke kursu 4IT101

Základní informace

Test probíhá prostřednictvím InSISu.
Způsob vyhodnocování testu je nastaven jako "základní se strháváním bodů". Podrobné informace najdete v dokumentaci k InSISu ve svazku 14 eLearning - testování a zkoušení
Test může student absolvovat, i když ještě nemá obodovanou adventuru.
Výslednou známku studentům do systému zapíše cvičící a to po splnění všech povinností tj. testu i obhajobě adventury.

Přihlašování na test

V InSISu jsou přibližně od poloviny semestru vypsány jednotlivé termíny testů pro první 4 týdny zkouškového období, termíny pro poslední dva týdny se otevírají až později a garantka kurzu nedoporučuje odkládat test až na toto pozdní období.
Pokud se studentu nepodaří napsat test na 15 bodů nebo jeho celkové hodnocení po testu je menší než 60, případně by se chtěl pokusit ještě si vylepšit výsledek testu a tím i známku, přihlásí se na opravný test. Termíny opravných testů jsou vypsány od druhého týdne zkouškového období, tyto termíny jsou označeny jako náhradní test 1.

Průběh testu

Před samotným spuštěním testu proběhne prezence studentů (přineste si s sebou identifikační kartu)
Při testu není dovoleno používání skript, poznámek atd.