Java»Vyvojove Nastroje

Vyvojove Nastroje

Vývojové nástroje vhodné pro výuku jazyka Java

Doporučené nástroje pro studenty jednotlivých kursů

Následuje přehled doporučených pro studenty jednotlivých kursů pro nainstalování na svůj počítač. Jsou zde uvedeny nástroje a knihovny, které mohou studenti používat bezplatně.

4IT101

 • Java SE SDK - základní vývojové prostředí, bez něho nelze překládat programy v Javě,
 • Vývojové prostředí BlueJ - předpokládáme použití po celý kurz 4IT101. Po 7. cvičení by měly být studenti schopni si převést programy do jiných vývojových prostředí, jako je Eclipse či NetBeans. Jejich ovládání je složitější. Používání každého vývojového prostředí znamená věnovat více hodin na zvládnutí jeho ovládání.
 • PMD - nástroj na kontrolu konvencí.

4IT115

 • Java SE SDK - základní vývojové prostředí, bez něho nelze překládat programy v Javě,
 • Eclipse, NetBeans nebo IntelliJ IDEA, popř. BlueJ.
 • klienta pro přístup k úložišti v Subversion, jeden z následujících:
 • PMD - nástroj na kontrolu konvencí.
 • JUnit - knihovna pro testování tříd. Je součástí BlueJ, NetBeans či Eclipse, lze používat i samostatně.
 • program pro tvorbu UML diagramů Astah* Professional, licence pro studenty a popis instalace k dispozici na kitscm.vse.cz

Vývojová prostředí pro Javu

Java SE (Standard Edition) SDK (www.oracle.com/technetwork/java)

Základní vývojové prostředí pro Javu od firmy Oracle (dříve Sun). Toto vývojové prostředí je k dispozici pro operační systémy Windows, Linux a Solaris. Bez tohoto vývojového prostředí nelze vyvíjet programy v Javě.

Dokumentace - ze stránek java.sun.com je možné si též stáhnout dokumentaci k vývojovému prostředí (včetně popisů jednotlivých tříd) a též tutoriál, který obsahuje příklady používání jednotlivých tříd.

BlueJ (www.bluej.org) BlueJ (www.bluej.org)

BlueJ je integrované prostředí určené primárně pro výuku objektově orientovaného programování v Javě. Popis instalace.

NetBeans (www.netbeans.org)

Rozsáhlé vývojové prostředí vytvořené českou firmou NetBeans, nyní rozvíjené jako open source s podporou firmy Oracle. Podporuje vytváření GUI "klikáním". Popis instalace.

Eclipse (www.eclipse.org)

Rozsáhlé vývojové prostředí s rozsáhlou podporou vývojových nástrojů (ale bez modulu pro návrh GUI). Jeho vývoj je podporován firmou IBM s cílem vytvořit obecné vývojové prostředí s velkým množstvím nástrojů. Mezi vývojáři je to poměrně oblíbené vývojové prostředí. Popis instalace.

IntelliJ IDEA (www.jetbrains.com/idea)

IntelliJ IDEA je mezi profesionálními vývojáři vysoce oceňované vývojové prostředí vytvářené českou společností JetBrains. Vedle komerční verze je k dispozici i bezplatná komunitní verze. VŠE má academickou licenci - studenti si mohou nainstalovat komerční verzi s licenčním číslem uvedeným po přihlášení na serveru .

Oracle JDeveloper

Vývojové prostředí vytvářené firmou Oracle. Obsahuje podporu dalších technologií od firmy Oracle jako je databáze. Ve verzi Studio obsahuje i UML a BPEL.

Nástroje pro testování a kontrolu programů v Javě

JUnit (http://www.junit.org/)

Program pro vytváření a pravidelné spouštění testů tříd v Javě. Popis lze nalézt ve skriptech.

PMD (http://pmd.sf.net/)

Program PMD provádí statickou analýzu zdrojového kódu a hledá konstrukce, které dle zkušeností jsou často chybné nebo neefektivní. Lze spouštět z příkazové řádky či je možné ho nainstalovat jako plugin do velkého množství vývojových prostředí (JEdit, NetBeans, Eclipse, JBuiilder, ...).
Pomocí programu PMD je možné si zkontrolovat konvence pro odevzdávání programů v kursech Javy na VŠE (s výjimkou konvence pro odsazování). Popis instalace a úprav pro na samostatné stránce. Český úvod do programu PMD lze nalézt též na serveru www.root.cz.

FindBugs (http://findbugs.sourceforge.net/)

Podobně jako program PMD se snaží hledat chyby a problematické konstrukce v programech. Na rozdíl od programu PMD neanalyzuje zdrojové soubory,

ale přeložené soubory class. Tím je schopen najít odlišnou skupinu chyb, než program PMD.

Jlint (jlint.sourceforge.net)

Distribuce tohoto testovacího nástroje obsahuje dva programy. Program antic, který hledá problematické konstrukce ve zdrojovém souboru (např. chybějící závorky v matematických výrazech, chyby v konstrukci case .). Druhý program jlint hledá v přeloženém programu (v bytecodu) podezřelé konstrukce, které obvykle znamenají logickou chybu. Odhalí mnohé chyby, které vznikají při synchronizaci vláken.

Subversion

Subversion je nyní projekt spravovaný nadací Apache Foundation. Vlastní projekt obsahuje Subversion server a řádkové klienty.

Pokud si nainstalujete více klientů (což je obvyklé), musí všichni klienti podporovat stejnou verzi Subversion - první dvě čísla verze. Např. pokud máte řádkového klienta verze 1.6.x, musíte mít i TortoiseSVN klienta pro verzi 1.6.x. Pokud budete mít řádkového klienta (pro NetBeans) ve verzi 1.5.x a stáhnete si TortoiseSVN ve verzi 1.6.x, tak při prvních přístupu k pracovišti (workspace) pomocí TortoiseSVN se soubory převedou do formátu verze 1.6 a nebudou již dále dostupné přes starší verzi řádkového klienta.

Subversion - řádkový klient

Řádkového klienta potřebujete, pokud používáte NetBeans. V případě Windows doporučuji stáhnout z uvedené stránky binární distribuci SlikSVN.

Subclipse - plugin do Eclipse

Grafický plugin do Eclipse. Postup instalace je následující:

 1. Zvolte postupně Help | Software Updates | Find and Install...
 2. Zvolte Search new features to install, Next.
 3. Přidejte nové místo: New Remote Site, vložte jméno "Subclipse" a URL "http://subclipse.tigris.org/update_1.6.x".
 4. Vyberte nové místo "Subclipse" a stiskněte tlačítko Next.
 5. Pokračujte dle instrukcí a restartujte Eclipse.

TortoiseSVN - grafický klient do Windows

Populární grafický klient do Windows, který se integruje kontextového menu správce souborů. Přes kontextové menu je dostupný i v nestandardních správcích souborů jako je Total Commander.

Kniha Version Control with Subversion

Uživatelská a administrátorská příručka pro Subversion.

Různé

ant (http://ant.apache.org/)

Ant je nástroj pro sestavování úloh zaměřený na Javu (v podstatě alternativa k programu make pro jazyky C). Český popis lze nalézt v kapitole z připravovaných skript, další český popis vyšel jako článek na server www.root.cz.

jsf4j (http://www.slf4j.org/legacy.html)

Fasáda pro logování z aplikací napsaných v Javě.