4it115»4IT115 - zadání první semestrální úlohy

4IT115 - zadání první semestrální úlohy

4IT115 - zadání první semestrální úlohy

LS 2022/2023

Úkolem je doplnit „adventuru“ hru z kurzu 4IT101 o grafické uživatelské rozhraní v JavaFX.

1. Požadavky na funkcionalitu - budou dále upřesněny na stránce cvičícího

 • Základem je adventura s textovým uživatelským rozhraním, kterou jste odevzdali v kurzu 4IT101
 • Aplikace se spustí buď v textovém rozhraní, anebo v grafickém rozhraní podle parametru příkazové řádky. Pokud není zadán při spuštění aplikace parametr na příkazové řádce, spustí se aplikace v grafickém rozhraní, při zadání parametru text se spustí v textovém rozhraní
 • Třídy aplikace budou rozděleny do balíčků
 • Hlavní okno grafického rozhraní bude obsahovat textovou oblast, ve které se budou vypisovat jednotlivé texty hry
 • Pro vstup příkazů bude využito textové pole
 • Součástí grafického rozhraní musí být menu, které bude obsahovat minimálně položky Nová hra, Nápověda
 • Při přechodu do prostoru se aktualizuje seznam východů, realizováno pomocí návrhového vzoru Observer
 • Při přechodu do prostoru se na obrázku s plánkem prostorů vyznačí aktuální prostor, realizováno pomocí návrhového vzoru Observer
 • Obsah batohu se bude zobrazovat pomocí obrázků na panelu, při změně obsahu batohu se provede aktualizace obrázků, realizováno pomocí návrhového vzoru Observer
 • Nápověda ( uložená v HTML souboru) se bude zobrazovat v samostatném okně

Náměty pro rozšíření:

 • Místo zadávání příkazu v textovém poli bude uživatel vybírat z rozbalovacího seznamu příkazů (combo box)
 • Nabídka sousedních prostorů bude realizována combo boxem
 • Kromě menu bude použita i nástrojová lišta

Poznámky:

 • některé grafické prvky potřebné pro celé řešení nemusí být na cvičeních/přednáškách probírány. Velmi dobrý popis dostupných grafických prvků je v tutoriálu
 • obrázky věcí samozřejmě nemusíte sami kreslit, ale můžete převzít i z volně dostupných zdrojů (pozor na licenční podmínky). Přípustné je též vytvoření obrázků, které budou obsahovat pouze jména věcí.

2. Postup řešení

 • Nedílnou součástí úlohy, která se také hodnotí, je průběžná práce se systémem na správu verzí GitLab
 • Termín odevzdání určí cvičící.
 • Zpoždění při odevzdání finální verze -3 body za každý započatý týden zpoždění