4it421»Temata Seminarek

Temata Seminarek

Témata seminárních prací 4IT421 denní studium LS 2016/2017

Attach:tematasemls2017.pdf

Formální požadavky na semestrální práce a postup zpracování

Attach:pozadavkyls2017.pdf

Materiály pro semestrální práce

odkaz Materiály pro 4IT421

Rozpis časů na kontrolu osnovy semestrálních prací

Attach:rozpiskontrolyosnovyls2017

Rozpis prezentace semestrálních prací

Attach:rozpisprezentacils2017.pdf