4it421»Temata Seminarek

Temata Seminarek

Témata seminárních prací 4IT421 denní studium ZS 2020/2021

Attach:tematazs2020.pdf

Formální požadavky na seminární práce a postup zpracování

Attach:pozadavkyzs2020update.pdf

Materiály pro semestrální práce

odkaz Materiály pro 4IT421

Rozpis konzultace osnovy semestrální práce dne 21.10.2020

Attach:konzultaceosnovy.pdf

Rozpis prezentací semestrálních prací

Attach:harmonogramprezentacizs2020.pdf