4it421»Temata Seminarek

Temata Seminarek

Témata seminárních prací 4IT421 denní studium ZS 2018/2019

Attach:temataseminarekzs2018.pdf

Formální požadavky na seminární práce a postup zpracování

Attach:pozadavkyseminarekzs2018.pdf

Materiály pro semestrální práce

odkaz Materiály pro 4IT421

Rozpis prezentací semestrálních prací

Attach:rozpisprezentacizs2018.pdf