4it421»Temata Seminarek

Temata Seminarek

Témata seminárních prací 4IT421 denní studium LS 2020/2021

Attach:tematals2021.pdf

Formální požadavky na seminární práce a postup zpracování

Attach:formalnipozadavkyLS2021.pdf

Materiály pro semestrální práce

odkaz Materiály pro 4IT421

Rozpis konzultace osnovy semestrální práce

Attach:rozpiskonzultaceosnovyls2021.pdf

Rozpis prezentací semestrálních prací

Attach:harmonogramprezentacils2021.pdf