4it421»Temata Seminarek

Temata Seminarek

Témata seminárních prací 4IT421 denní studium LS 2017/2018

Attach:temataseminarekls2018doplnena.pdf

Rozdělení do týmů pro seminární práce

Attach:tymy.pdf

Týmy a vybraná témata seminárních prací

Attach:tymyavybranatemata.pdf

Formální požadavky na seminární práce a postup zpracování

Attach:formalnipozadavkyls2018.pdf

Materiály pro semestrální práce

odkaz Materiály pro 4IT421

Rozpis časů na konzultaci osnovy semestrální práce

Attach:rozpiskonzultaceosnovy.pdf

Rozpis prezentace semestrálních prací