4it101»Projekty ke kursu 4IT101

Projekty ke kursu 4IT101

Projekty ke kursu 4IT101

Zde jsou umístěny projekty, určené pro cvičení nebo domácí úkoly na kursu 4IT101. Jednotliví vyučující mohou používat modifikované verze, či používat jiné projekty.

Pozor - všechny projekty jsou v kódování UTF-8. V MS Windows je potřeba pro BlueJ nastavit kódování.

ProjektPopis
TvaryJednoduchý projekt určený pro demonstrování některých vlastností objektů.
Lze vytvářet různé geometrické tvary, které se kreslí na obrazovce (v okně, které se označuje jako plátno).
ObrázekAplikace zobrazí na "plátně" jednoduchý obrázek domečku.
Projekt obsahuje kromě základních tvarů (kruh, čtverec a trojúhelník) i třídu představující jednoduché auto.
Na základě tohoto obrázku studenti kreslí vlastní obrázek - návrh datových atributů, úprava metod.
Studenti obrázek doplňují o průjezd auta a o východ/západ slunce - programují se jednoduché metody.
PočítačeProjekt s jednou třídou, do které studenti doplňují datové atributy a odpovídající metody.
Hádáni číselProjekt obsahuje pouze rozhraní IHra, úkolem studentů je napsat implementaci tohoto rozhraní a JUnitové testy
Hra "odebírání sirek"Projekt obsahuje rozhraní IPrubehHry a IPravidla , úkolem studentů je napsat implementaci těchto rozhraní a JUnitové testy
KalkulačkaGrafická aplikace, ve které mají studenti doplnit logiku kalkulačky.
Vytváří se nejen vlastní implementace (obsah třídy implementující rozhraní Kalkulator), ale i sada testů (testovací třída s použitím JUnit)
Kalkulačka s testyPředchozí kalkulačka s doplněnými testy - odpovídá přibližně výsledku na konci prvního cvičení s kalkulačkou.
Hádání slov 1Projekt obsahuje jednoduchou aplikaci pro hádání slova.
Cílem je zkusit úpravu zdrojového textu v editoru a překlad zdrojového textu.
Hádání slov 2Projekt navazuje na Hádání slov 1.
Studenti doplní seznam slov k hádání včetně náhodného výběru z tohoto seznamu
TrojúhelníkyJednoduchá aplikace na výpočet parametrů trojúhelníků.
Cílem je ukázat statické prvky (metody) a výčtový typ.
Studenti doplňují další typy trojúhelníků.
Trojúhelníky 2Aplikace rozšiřuje Trohúhelníky o ošetření chybových stavů a výjimky.
Studenti doplňují odchytávání výjimek a chybová hlášení.
ŠkolaČást aplikace pro evidenci organizační struktury. Tato varianta má textové uživatelské rozhraní
Studenti doplňují metody pro výpis organizační struktury.
Škola2Část aplikace pro evidenci organizační struktury. Tato varianta má grafické uživatelské rozhraní
Studenti doplňují metody pro zobrazení organizační struktury.
ZvířataAplikace pro procvičení lambda výrazů a streamů
LogAnalyzerProjekt, v rámci které se vytvářejí různé přehledy z logů. V archivu je pouze testovací log.
LogAnalyzer - "dlouhý" log - reálný log pro logAnalyzer.
MinceProjekt, v rámci které se studenti učí pracovat s poli. Návod jak lze testovat pole najdete zde
Louka1Aplikace simuluje králíky a lišky na louce.
Úkolem studentů může být nastavení pohlaví u králíků a lišek nebo vytváření rozhraní a abstraktní třídy pro společné vlastnosti králíků a lišek.
AdventuraZáklad jednoduché textové adventury.
Studenti rozšiřují hru o další prvky (vítěznou místnost, věci, ...).
Domácí mediotékaJednoduchá domácí evidenci videí a cd.
Studenti vytvářejí rozhraní a abstraktní třídu pro videa a cd, používají polymorfismus.
Domácí mediotéka 2Navazuje na předchozí projekt jednoduché domácí evidenci videí a cd.
Studenti doplňují různé způsoby setřídění evidence.