4it115»4IT115 - zadání druhé semestrální úlohy

4IT115 - zadání druhé semestrální úlohy

4IT115 - zadání druhé semestrální úlohy

LS 2016/2017

Úkolem je realizovat úlohu od analýzy zadání přes návrh až po implementaci. Zadání této úlohy definují jednotliví cvičící a naleznete je na tomto serveru na stránce pod jménem cvičícího. Analýza zadání a návrh řešení se provádí v týmech o velikosti 2–5 studentů. Výsledkem práce týmu bude návrh řešení (designový model). Ten bude uložen na kitscm.vse.cz v projektovém wiki do termínu stanoveného cvičícím. Návrh řešení bude obsahovat:

 • název týmu
 • seznam členů týmu
 • zadání úlohy
 • seznam úkolů a jejich přiřazení členům týmu – každý člen týmu musí realizovat minimálně 1 část návrhu a implementovat minimálně 1 třídu.
 • use case diagram - obrázek z CASE nástroje
 • pro každý use case slovní popis včetně scénářů (i alternativních )
 • class diagram na designové úrovni vytvořený v CASE nástroji - oddělení tříd s uživatelským rozhraním a tříd logiky do balíčků
 • návrh databáze
 • návrh uživatelského rozhraní - UI flow diagram, náčrtky nebo prototypy obrazovek
 • konvence, které si tým definoval pro svou práci
 Pro verifikaci návrhu by měly týmy využít kontrolní seznamy:

Na určeném cvičení každý tým prezentuje návrh řešení, odpovídá na dotazy, zaznamenává si připomínky. Při obhajobě návrhu vyučující odsouhlasí přiřazení úkolů v implementaci jednotlivým členům týmu.

Pro každý tým bude vytvořeno na kitscm.vse.cz úložiště, na které pak umístí zdrojové kódy. Tým si musí definovat a založit strukturu v rámci tohoto úložiště. Řešení implementuje každý student jednotlivě, ale tým by měl celé řešení integrovat. Na kitscm je možné sledovat, co a kdy každý student na server ukládá. Součástí hodnocení úlohy je také práce se systémem na správu verzí, tedy to, jak student průběžně ukládá na server programy. Úloha je odevzdána vytvořením záložky finalniVerze v úložišti - termín určí cvičící.

Implementované řešení by mělo zahrnovat:

 • rozdělení tříd do balíčků, grafika je oddělena od věcných tříd,
 • grafické uživatelské rozhraní s více okny a menu
 • čtení a ukládání do souboru

Implementované řešení bude uloženo jako záložka finalniVerze a bude obsahovat:

 • zdrojové kódy s komentáři, musí být dodrženy konvence
 • zdrojové kódy JUnit testů věcných tříd. (tj. ne pro třídy GUI)
 • implementační class diagram ve formátu GIF, JPEG, ...
 • spustitelný archiv .jar – musí být možné spouštět příkazem:
java –jar jmenoArchivu.jar
 • soubor README, který bude obsahovat:
  • popis programu (zadání úlohy),
  • jméno autora,
  • označení verze,
  • komentáře k jednotlivým chybám označeným programem pmd ve zdrojovém textu,
  • důvody, proč některý z datových atributů v řešení není privátní (private),
  • případné další komentáře k vytvořenému programu,

Body se odečítají za následující nedostatky:

NedostatekMožná bodová ztráta
Nedostatky v obhajobě návrhu druhé úlohy1-15 bodů
Nedostatky v dokumentech návrhu1-15 bodů
Zpoždění při odevzdání implementace úlohy2 body za každý započatý týden zpoždění
Chybějící nebo nedostatečné komentáře (pro javadoc) u tříd a metod1-5 bodů
Nedodržení konvencí1-5 bodů
Úloha neobsahuje spustitelný archiv3 body
Chyby ve funkčnosti1-15 bodů
Neschopnost vysvětlit jakoukoli část kódu a provést úpravu kódu1-15 bodů
Chybějící nebo neúplné testy1-5 bodů