4it115»4IT115 - zadání druhé semestrální úlohy

4IT115 - zadání druhé semestrální úlohy

4IT115 - zadání druhé semestrální úlohy

ZS 2022/2023

 • Úkolem je realizovat úlohu od analýzy zadání přes návrh až po implementaci a testování.
 • Úlohou zpracovávaná data jsou ukládána buď do souborů nebo databáze.
 • Úlohu řeší týmy o velikosti 2–5 studentů.
 • Zadání úlohy definují jednotliví cvičící a naleznete je na tomto serveru na stránce pod jménem cvičícího.
 • Při návrhu a implementaci je vhodné postupovat dle metodiky MMSP, ve které jsou dostupné šablony dokumentů
 • Samostatně se hodnotí návrh řešení, inspekce návrhu jiného týmu a implementace řešení
 • Návrh řešení je dokumentován na GitLab a studenti jej pak na cvičení prezentují a obhajují
 • Jsou realizovány i inspekce návrhu prováděné jiným týmem
 • Při obhajobě návrhu si tým s vyučujícím dohodne rozsah, který bude implementován
 • Při obhajobě implementace se také prezentují výsledky testů.

Návrh řešení obsahuje:

 • název týmu
 • seznam členů týmu
 • zadání úlohy
 • seznam úkolů a jejich přiřazení členům týmu – každý člen týmu musí realizovat minimálně 1 část návrhu a implementovat minimálně 1 třídu.
 • use case diagram - obrázek z CASE nástroje
 • pro každý use case slovní popis včetně scénářů dle šablony z metodiky MMSP
 • class diagram na designové úrovni vytvořený v CASE nástroji - oddělení tříd s uživatelským rozhraním a tříd logiky do balíčků
 • struktura souborů nebo struktura databáze
 • návrh uživatelského rozhraní - UI flow diagram, náčrtky nebo prototypy obrazovek
 • návrh testovacích případů (alespoň 5)
 • konvence, které si tým definoval pro svou práci
 Pro verifikaci návrhu mohou týmy využít kontrolní seznamy:

Na určeném cvičení každý tým prezentuje návrh řešení, odpovídá na dotazy, zaznamenává si připomínky. Při obhajobě návrhu vyučující odsouhlasí přiřazení úkolů v implementaci jednotlivým členům týmu.

Implementované řešení:

 • termín odevzdání určí cvičící
 • zdrojové kódy jsou uloženy na GitLab a průběžně se verzují
 • řešení implementuje každý student jednotlivě, ale tým by měl celé řešení integrovat
 • grafika je oddělena od tříd logiky
 • grafické uživatelské rozhraní je vytvořeno v JavaFX a má více oken
 • grafické uživatelské rozhraní může být vytvořeno v nástroji SceneBuilder
 • data aplikace jsou uložena do souborů nebo databáze
 • implementované řešení obsahuje:
  • zdrojové kódy s komentáři, musí být dodrženy konvence
  • zdrojové kódy JUnit testů věcných tříd. (tj. ne pro třídy GUI)
 • při obhajobě implementovaného řešení se předává dokument Záznam o výsledku testů

Body se odečítají za následující nedostatky:

NedostatekMožná bodová ztráta
Nedostatky v obhajobě návrhu druhé úlohy1-15 bodů
Nedostatky v dokumentech návrhu1-15 bodů
Zpoždění při odevzdání implementace úlohy3 body za každý započatý týden zpoždění
Chybějící nebo nedostatečné komentáře (pro javadoc) u tříd a metod1-5 bodů
Nedodržení konvencí1-5 bodů
Chyby ve funkčnosti1-15 bodů
Neschopnost vysvětlit jakoukoli část kódu a provést úpravu kódu1-15 bodů
Chybějící nebo neúplné jednotkové testy1-5 bodů
Chybějící dokument Záznam o výsledku testů1-5 bodů