4it101»Literatura

Literatura

Literatura ke kursu 4IT101

Skripta Úvod do Javy

Pavlíčková J., Pavlíček L.: Úvod do Javy. Oeconomica, 2005. 226 stran. ISBN 80-245-0963-6.

Tato skripta se skládají ze dvou základních částí. V prvních kapitolách se vysvětlují základy objektů v Javě a syntaxe jazyka Java. Ve druhé části se vysvětlují objekty v Javě na jednotlivých projektech. Následují téměř hotové texty jednotlivých kapitol ve formátu pdf.

K jednotlivým projektům jsou zde k dispozici též projekty pro program BlueJ se zdrojovými texty jednotlivých tříd. Pozor - všechny projekty jsou v kódování UTF-8. V MS Windows se musí programu BlueJ nastavit kódování.

Doplňková literatura

Knihy

Pokud hledáte další učebnici Javy, doporučujeme podívat se do některého knihkupectví na nabídku učebnic. Prolistujte nabízené učebnice a vyberte si takovou, která Vám bude nejvíce vyhovovat. Při výběru se zaměřte na následující kritéria:

  • zda podporuje přístup object first,
  • jakou verzi Javy popisuje.

Pecinovský, R.: Myslíme objektově v jazyku Java. 2. aktualizované a rozšířené vydání. Grada 2009. ISBN 978-80-247-2653-3.
Cena v nakladatelství Grada: 659 Kč.

Kniha je vhodným doplňkem ke skriptům - kniha popisuje Javu 5.0, výklad začíná od objektů, používá se BlueJ. Vysvětlování objektů je podrobnější, některá témata (např. soubory) chybí.


Siera K., Bates B.: Head First Java. 2nd edition. O'Reilly 2005. ISBN 978-0-596-00920-5.

Anglicky. Zajímavý přístup k výkladu programovacího jazyka s velkým množstvím obrázků. Doporučuji minimálně prolistovat. Podívejte se též na další knihy z řady Head First. Kniha je dostupná pro studenty a pracovníky VŠE přes on-line zdroje knihovny VŠE.


Dietel P.J, Dietel H.M.: Java™ for Programmers: Deitel® Developer Series. Prentice Hall 2009. Print ISBN 978-0-13-700129-3.

Anglicky. Jedna z klasických podrobných učebnic programovacího jazyka Java. Kniha je dostupná pro studenty a pracovníky VŠE přes on-line zdroje knihovny VŠE.


Horstmann C.J., Cornell G.: Core Java™, Volume I–Fundamentals, Eighth Edition. Prentice Hall 2007. ISBN 978-0-13-235476-9.
Horstmann C.J., Cornell G.: Core Java™ Volume II–Advanced Features, Eighth Edition. Prentice Hall 2008. ISBN 978-0-13-235479-0.

Tentokrát dvoudílná podrobná učebnice Javy v angličtině. Kniha je dostupná pro studenty a pracovníky VŠE přes on-line zdroje knihovny VŠE.


Barnes, D.J., Kolling, M.: Objects First With Java: A Practical Introduction Using BlueJ (4th Edition). Prentice Hall 2008. ISBN 978-0136060864.

Výklad Javy přístupem object-first s využitím BlueJ, anglicky.


  • Eckel B.: Myslíme v jazyku Java, knihovna programátora. Grada 2000. ISBN 80-247-9010-6.
  • Eckel B.: Myslíme v jazyku Java, knihovna zkušeného programátora. Grada 2001. ISBN 80-247-0027-1.
Dva díly podrobné učebnice Javy s klasickým přístupem. Předpokládá předchozí základní znalosti programování. Anglická verze (Thinking in Java, 3rd edition) je k dispozici ke stažení na serveru www.bruceeckel.com.

Články a texty na Internetu