4it115»Vencovsky

Vencovsky

Cvičení Filipa Vencovského LS 2019/2020

Důležité odkazy

Harmonogram cvičení

TýdenObsah cvičení
1Obsah a harmonogram předmětu, požadavky na ukončení předmětu, seznámení práce s vývojovým prostředím IDEA
převedení projektu Adventura základ z BlueJ do IDE
2Nahrání projektu na GitLab
GUI v JavaFX
3GUI v JavaFX
4Test na správu verzí (insis)
GUI v JavaFX
5GUI v JavaFX
6Vytvoření týmů a přiřazení zadání pro 2. semestrální úlohu
7Malý test z UML (insis)
Analýza týmové úlohy
8odpadá (děkanský den + Velikonoce)
9Analýza týmové úlohy
10Analýza týmové úlohy
11Obhajoba návrhu
12Obhajoba návrhu
13Implementace týmové úlohy

Samostatná práce v průběhu semestru

NázevBody
Dva malé testy (insis)4 + 5
Obhajoba UML diagramu4
Aktivita (#help na Slacku)2
Celkem15

Testy na cvičení

ZaměřeníKdyBody
Správa verzína 4.cvičení4
UML přehled, Use case diagram, Class diagramna 7.cvičení5

1. semestrální úloha

Termín odevzdání:

  • do konce 6. týdne (29. 3.)

Obecné požadavky:

Body za 1. semestrální úlohu získá student, pokud splní následující podmínky:

  1. Založí projekt ve své skupině ve školním úložišti na GitLab.com s názvem dle vašeho xname (školní ID): xname-adventura-sem (viz https://java.vse.cz/4it115/GitLab)
  2. V projektu vytvoří ve třetím týdnu větev textovaVerze s výchozí verzí úlohy.
  3. Bude postupně commitovat změny ve větvi dev.
  4. V hlavní větvi master bude mít hotovou úlohou, kterou označí štítkem 1.0.0.
  5. Obhájí program. Při obhajobě student předvede funkci programu, vysvětlí jakoukoli část kódu a provede na místě úpravu programu podle požadavků vyučujícího.

Upřesnění požadavků na 1.semestrální úlohu - GUI adventura:

PožadavekBodové ohodnocení
Základem je adventura s textovým uživatelským rozhraním, kterou jste odevzdali v kurzu 4IT101, dostupná jako aktivní větev textovaVerzemusí být
Třídy aplikace budou rozděleny do balíčkůmusí být
Hlavní okno grafického rozhraní bude obsahovat textovou oblast1, ve které se budou vypisovat jednotlivé texty hrymusí být
Pro vstup příkazů bude využito textové pole1musí být
Součástí grafického rozhraní musí být menu, které bude obsahovat minimálně položky Nová hra, Nápovědamusí být
Při přechodu do prostoru se na panelu1 vypíší východy z prostoru, realizováno pomocí návrhového vzoru Observermusí být
Hra obsahuje plán prostorů, na kterém bude vyznačena aktuální poloha, realizováno pomocí návrhového vzoru Observermusí být
Nápověda (uložená v HTML souboru) se bude zobrazovat v samostatném okněmusí být
Na GitLab bude hotová úloha označena štítkem 1.0.0musí být
Obsah batohu se bude zobrazovat pomocí obrázků na panelu1, při změně obsahu batohu se provede aktualizace obrázků, v řešení bude využit návrhový vzor Observermusí být
Aplikace se spustí buď v textovém rozhraní, anebo v grafickém rozhraní podle parametru příkazové řádkypokud nebude implementováno -2 body
Úloha obsahuje spustitelný archivpokud nebude implementováno -2 body
Komentáře pro javadoc u tříd a metodpokud nebude implementováno -3 body
Zpoždění při odevzdání finální verze, tj vytvoření štítku 1.0.0-3 body za každý započatý týden zpoždění
Bonusové prvky dle uváženíbody dle inovativnosti a náročnosti prvků

1 Hra může využít i lepší způsob vstupu a zobrazování informací o průběhu hry (viz bonusové prvky)

Zadání týmových projektů

  • Bude zveřejněno na Slacku

Odkazy pro správu kódu