4it115»Vencovsky

Vencovsky

Cvičení Filipa Vencovského ZS 2018/2019

Harmonogram cvičení

TýdenObsah cvičení
1Obsah a harmonogram předmětu, požadavky na ukončení předmětu, seznámení práce s vývojovým prostředím Eclipse
převedení projektu Adventura základ z BlueJ do Eclipse
2Seznámení se správou verzí Git, nahrání projektu na GitLub
GUI v JavaFX
3Test na správu verzí, GUI v JavaFX
4GUI v JavaFX
5GUI v JavaFX
6Vytvoření týmů a přiřazení zadání pro 2. semestrální úlohu
7Ukázka use case diagramu a diagramu tříd
8Analýza týmové úlohy
9Test UML
10Obhajoba návrhu
11Práce se soubory a databází
12Implementace týmové úlohy
13Implementace týmové úlohy

Odevzdání 1.semestrální úlohy

  • do 4.11.2018

Body za průběžnou práci na cvičeních

NázevBody
Průběžné testy8
DU15
aktivita na cvičeních2

Průběžné testy

ZaměřeníKdyBody
Správa verzína 3.cvičení3
UML přehled, Use case diagram, Class diagramna 7.cvičení5

DU1

bude upřesněno

Test UML Maximum 10 bodů, minimum 5 bodů

Na základě slovní specifikace požadavků vytvořte use case model a class model a zaznamenejte jej v modelovacím nástroji. Definujte třídy a jejich atributy (včetně viditelnosti, datového typu) a metody. Definujte vztahy mezi třídami, uveďte násobnosti.

Body za 1. semestrální úlohu získá student, pokud splní následující podmínky:

  1. Vytvoří ve třetím týdnu ve svém veřejném projektu na gitlab.com větev textovaVerze s výchozí verzí úlohy.
  2. Vytvoří ve svém projektu na gitlab.com v hlavní větvi master hotovou úlohou.
  3. Označí hotovou úlohu štítkem 1.0.0.
  4. Obhájí program
  5. Při obhajobě student předvede funkci programu, vysvětlí jakoukoli část kódu a provede na místě úpravu programu podle požadavků vyučujícího.

Upřesnění požadavků na 1.semestrální úlohu - GUI adventura

Požadavekbodová ztráta, když se požadavek neudělá(-) body za požadavek, který je navíc (+)
Základem je adventura s textovým uživatelským rozhraním, kterou jste odevzdali v kurzu 4IT101, dostupná jako aktivní větev textovaVerzemusí být
Třídy aplikace budou rozděleny do balíčkůmusí být
Hlavní okno grafického rozhraní bude obsahovat textovou oblast, ve které se budou vypisovat jednotlivé texty hrymusí být
Pro vstup příkazů bude využito textové polemusí být
Součástí grafického rozhraní musí být menu, které bude obsahovat minimálně položky Nová hra, Nápovědamusí být
Při přechodu do prostoru se na panelu vypíší východy z prostoru, realizováno pomocí návrhového vzoru Observermusí být
Při přechodu do prostoru se v dialogovém okně zobrazí obrázek s plánem prostorů, na kterém bude vyznačen aktuální prostor, realizováno pomocí návrhového vzoru Observermusí být
Nápověda ( uložená v HTML souboru) se bude zobrazovat v samostatném okněmusí být
Na GitLab bude hotová úloha označena štítkem 1.0.0musí být
Obsah batohu se bude zobrazovat pomocí obrázků na panelu, při změně obsahu batohu se provede aktualizace obrázků, v řešení bude využit návrhový vzor Observermusí být
Aplikace se spustí buď v textovém rozhraní, anebo v grafickém rozhraní podle parametru příkazové řádkypokud nebude implementováno -2 body
Úloha obsahuje spustitelný archivpokud nebude implementováno -2 body
Komentáře pro javadoc u tříd a metodpokud nebude implementováno -3 body
Zpoždění při odevzdání finální verze, tj vytvoření štítku 1.0.0-3 body za každý započatý týden zpoždění
Místo zadávání příkazu v textovém poli bude uživatel vybírat z rozbalovacího seznamu příkazů (combo box,list)pokud bude implementováno +2 body
Nabídka sousedních prostorů bude realizována combo boxem,list...pokud bude implementováno +2 body
Kromě menu bude použita i nástrojová lištapokud bude implementováno +2 body

Zadání týmových projektů

bude upřesněno

Důležité odkazy

Odkazy pro správu kódu