4it115»Vencovsky

Vencovsky

Cvičení Filipa Vencovského LS 2017/2018

Harmonogram cvičení

TýdenObsah cvičení
1Obsah a harmonogram předmětu, požadavky na ukončení předmětu, seznámení práce s vývojovým prostředím Eclipse
převedení projektu Adventura základ z BlueJ do Eclipse
2Seznámení se správou verzí Git, nahrání projektu na GitHub
GUI v JavaFX
3GUI v JavaFX
4GUI v JavaFX
5GUI v JavaFX
6Vytvoření týmů a přiřazení zadání pro 2. semestrální úlohu
7Děkanský den
8Ukázka use case diagramu a diagramu tříd
9Test UML
10Obhajoba návrhu
11Práce se soubory a databází
12Implementace týmové úlohy
13Implementace týmové úlohy

Odevzdání 1.semestrální úlohy

 • do 2.4.2018

Body za průběžnou práci na cvičeních

NázevBody
Průběžné testy8
DU15
aktivita na cvičeních2

Průběžné testy

ZaměřeníKdyBody
Správa verzína 3.cvičení3
UML přehled, Use case diagram, Class diagramna 8.cvičení5

DU1

 • vytvořit na github.com do 8.4.2018 se štítkem 1.0.0 v master větvi

Vytvořte jednoduchou aplikaci pro výuku angličtiny pro děti. Aplikace zobrazuje v hlavním okně ve VBoxu 6 tlačítek s obrázky. V paměti si drží k obrázkům české slovo a odpovídající anglický pojem. Po najetí myší na obrázek se v tooltipu zobrazí český pojem k obrázku. Aplikace zobrazuje v hlavním okně dole tlačítko Hádej. Když na něj uživatel klikne, aplikace náhodně vybere anglické slovo a vypíše jej v labelu. Uživatel musí kliknout na obrázek, který odpovídá anglickému slovu. Po kliknutí se zobrazí okno se zprávou - Alert, ve kterém je zpráva, zda je zvolený obrázek správný nebo chybný. Podle toho se zvýší počet správných odpovědí či počet chybných odpovědí, který se zobrazuje v hlavním okně. Zvolte vhodné rozložení komponent. Aplikaci realizujte pomocí komponent JavaFX. Aplikaci vytvořte na gitu a průběžně odesílejte aktualizace. Pokuste se dodržet strukturu MVC.

Test UML Maximum 10 bodů, minimum 5 bodů

Na základě slovní specifikace požadavků vytvořte use case model a class model a zaznamenejte jej v modelovacím nástroji. Definujte třídy a jejich atributy (včetně viditelnosti, datového typu) a metody. Definujte vztahy mezi třídami, uveďte násobnosti.

Body za 1. semestrální úlohu získá student, pokud splní následující podmínky:

 1. Vytvoří ve třetím týdnu ve svém veřejném projektu na github.com větev textovaVerze s výchozí verzí úlohy.
 2. Vytvoří ve svém projektu na github.com v hlavní větvi master hotovou úlohou.
 3. Označí hotovou úlohu štítkem 1.0.0.
 4. Obhájí program
 5. Při obhajobě student předvede funkci programu, vysvětlí jakoukoli část kódu a provede na místě úpravu programu podle požadavků vyučujícího.

Upřesnění požadavků na 1.semestrální úlohu - GUI adventura

Požadavekbodová ztráta, když se požadavek neudělá(-) body za požadavek, který je navíc (+)
Základem je adventura s textovým uživatelským rozhraním, kterou jste odevzdali v kurzu 4IT101, dostupná jako aktivní větev textovaVerzemusí být
Třídy aplikace budou rozděleny do balíčkůmusí být
Hlavní okno grafického rozhraní bude obsahovat textovou oblast, ve které se budou vypisovat jednotlivé texty hrymusí být
Pro vstup příkazů bude využito textové polemusí být
Součástí grafického rozhraní musí být menu, které bude obsahovat minimálně položky Nová hra, Nápovědamusí být
Při přechodu do prostoru se na panelu vypíší východy z prostoru, realizováno pomocí návrhového vzoru Observermusí být
Při přechodu do prostoru se v dialogovém okně zobrazí obrázek s plánem prostorů, na kterém bude vyznačen aktuální prostor, realizováno pomocí návrhového vzoru Observermusí být
Nápověda ( uložená v HTML souboru) se bude zobrazovat v samostatném okněmusí být
Na GitHub bude hotová úloha označena štítkem 1.0.0musí být
Obsah batohu se bude zobrazovat pomocí obrázků na panelu, při změně obsahu batohu se provede aktualizace obrázků, v řešení bude využit návrhový vzor Observermusí být
Aplikace se spustí buď v textovém rozhraní, anebo v grafickém rozhraní podle parametru příkazové řádkypokud nebude implementováno -2 body
Úloha obsahuje spustitelný archivpokud nebude implementováno -2 body
Komentáře pro javadoc u tříd a metodpokud nebude implementováno -3 body
Zpoždění při odevzdání finální verze, tj vytvoření štítku 1.0.0-3 body za každý započatý týden zpoždění
Místo zadávání příkazu v textovém poli bude uživatel vybírat z rozbalovacího seznamu příkazů (combo box,list)pokud bude implementováno +2 body
Nabídka sousedních prostorů bude realizována combo boxem,list...pokud bude implementováno +2 body
Kromě menu bude použita i nástrojová lištapokud bude implementováno +2 body

Zadání týmových projektů

Řádný termín odevzdání implementace týmové úlohy je do 27.5.2018 štítkem 1.0.0 v projektovém úložišti

Strojové učení významu slov (2-3 řešitelé)

Aplikace je frontend pro trénování významů slov v textech. Uživatel čte text v rozsahu jednoho odstavce a vybírá správné významy jednotlivých slov. Aplikace zaznamenává volby uživatele, tak aby bylo možné je zpětně přiřadit ke správným slovům.

Akce pro zahraniční studenty (3-5 řešitelů)

Aplikace slouží pro podporu činnosti Buddy systému na VŠE. Aplikace je desktopová. Aplikace umožňuje evidovat studenty VŠE, kteří jsou přihlášeni v Buddy systému – xname,jméno, příjmení,titul, datum narození, pohlaví, státní příslušnost, adresa v ČR, telefon,email. Aplikace umožňuje evidovat zahraniční studenty – jméno, příjmení, datum narození, pohlaví, stát, adresa v ČR, telefon, email, fotka, přidělený Buddy student. Pracovníci Buddy systému evidují akce, které se pro zahraniční studenty pořádají – identifikace akce, druh (předem dané možnosti - druhy se mohou přidávat), název, datum od, čas od, datum do, čas do, místo, popis, cena, maximální počet účastníků. Aplikace umožňuje filtrovat seznam akcí podle různých kritérií - druh, termín, volná kapacita atd. Zahraniční studenti si mohou prohlížet přehledy akcí i detaily jednotlivých akcí. Pokud mají o akci zájem, sdělí to pracovníkům Buddy systému a ti je na akci přihlásí. Pracovníci Buddy systému si mohou vypisovat seznamy účastníků pro jednotlivé akce, zadávat, zda student akci zaplatil.

Odvez mě (3-4 řešitelé)

Aplikace slouží na podporu činnosti agentury zajišťující odvozy aut a případně řidičů, kteří nemohou své auto odvézt. Agentura si drží data o klientech, kteří požadují odvoz. (Údaje klienta specifikujte sami.) Dále je třeba zaznamenat informace o autu. (Údaje také specifikujte sami.). Agentura má v evidenci poskytovatele odvozu. Údaje také specifikujte sami a nezapomeňte, že je třeba evidovat typ řidičského průkazu a disponibilní čas. Odvozy se objednávají telefonicky, je třeba zaznamenat přesné místo od, kam, čas, zda je to odvoz i osob nebo jen auta.

Rezervace míst v restauraci (2-3 řešitelé)

Aplikace na podporu rezervací míst v restauraci. Aplikace eviduje stoly s počtem míst, umístění nekuřácký/kuřácký. Zákazníci si objednávají rezervaci na den a hodinu

Vedení kuchyně (3-4 řešitelé)

Aplikace slouží pro správu receptů, potřebných surovin, skladových zásob, plánování jídel a nákupů surovin.

Ze života hmyzu (3-4 řešitelé)

Na prostoru popsaném šachovnicí o velikosti 32x32 polí žijí brouci. Na některém poli mohou být překážky (kameny), na které brouci neumějí vylézt a musí je obejít. Jinak se na daném prostoru mohou pohybovat zcela volně. Kromě kamenů může být na jednotlivých polích i potrava. Vstoupí-li brouk na pole s potravou, může ale nemusí ji sníst. Pokud ji sní, je potrava odstraněna z pole a je umístěna spolu s pozicí, kde byla využita, do seznamu snědené potravy u dotyčného brouka. V jednom kroku může brouk udělat právě jeden krok. Krok může být v libovolném z osmi směrů a brouk může nejprve ohledat, co se na daných polích nachází. Musí ale být dodržena tato pravidla:

 • nesmí vyjít z prostoru šachovnice,
 • nesmí vstoupit na kámen,
 • je-li na poli jiný brouk, může být odstrčen pouze, když je slabší (snědl méně potravy).

Slabší brouk je odstrčen zpět ve směru pohybu silnějšího brouka. Dostane-li se slabší brouk mimo vyznačený prostor, je vyřazen. Může existovat více druhů brouků, kteří budou mít implementovány různé strategie výběru dalšího kroku. Po ukončení pohybu všech existujících brouků bude náhodně rozmístěna další potrava tak, aby poměr polí s potravou byl stále konstantní. Navrhněte i vhodný jednoduchý způsob vizuální prezentace.

 • vstupy: počet brouků, poměr kamenů ke všem polím, poměr polí s potravou ke všem polím, maximální počet cyklů (kroků brouků).

Tahová strategie (3-5 řešitelů)

Aplikace je tahovou strategií, kde propaganda hraje hlavní roli. Území se dobývají pomocí serverů s falešnými zprávami, řetězovými emaily, diskuzními trolly a veřejným referendem.

Volné téma

Zvolené téma musí být odsouhlaseno vyučujícím.

Důležité odkazy

Odkazy pro správu kódu