Java»Informace Internet

Informace Internet

Informace o jazyku Java na Internetu

www.oracle.com/technetwork/java/index.html - základní web programátorů v Javě a zájemců o Javu, obsahuje informace o Javě od firmy Oracle, možnost stažení vývojového prostředí J2SE (standard edition), J2EE (enterprise edition), J2ME (micro edition).

www.java.cz

zpravodajské servery

www.javaworld.com - na tomto serveru vycházejí různé články a tutoriály určené pro vývojáře v Javě. V archivech článků (hlavně v sekci Java Tips) lze najít mnoho zajímavých informací i pro začátečníky.

Javalobby

www.ibm.com/java - stránky firmy IBM zaměřené na Javu, kde vedle článků a informací z oblasti Javy lze nalézt i různé knihovny a nástroje pro Javu, výukové kursy, atd. Firma IBM vytváří vlastní implementaci vývojového prostředí pro Javu.

www.javaranch.com - server spíš pro začátečníky s rozsáhlými diskusními skupinami.

www.theserverside.com - server je zaměřen na použití Javy na straně serveru.

www.javadesktop.org je zaměřen na vytváření grafických aplikací. Pravidelně provádí výběr zajímavých grafických aplikací napsaných v Javě, na kterých jsou vidět možností knihoven AWT a SWING.

blogy o Javě

dagblog

Oracle bloggers - blogy zaměstnanců firmy Oracle

diskusní skupiny/konference o Javě

archiv konference @ java.cz

konference o Javě na serveru www.builder.cz

velké množství specializovaných živých diskusí je na serveru www.javaranch.com

různé

Java Tutorial - ukázky řešení problémů v Javě, odkaz vede přímo na to, jak naprogramovat různé úlohy ve Swingu

java-source.net - tématicky členěný přehled významných open-source počinů v jazyce Java

Java Practices - příklady řešení problémů, úkol a návrhu v Javě včetně ukázek zdrojového kódu