Java»Eclipse Instalace

Eclipse Instalace

Instalace Eclipse včetně klienta pro Subversion

Vývojové prostředí Eclipse je v současnosti pravděpodobně nejrozšířenější IDE pro vývoj v Javě. Je to zčásti způsobeno tím, že mnohé firmy tento program rozšiřují o různá rozšíření a prodávají jako svůj produkt. V červenci 2010 je k dispozici verze 3.6 (označení Helios).

 1. instalaci Eclipse ze stránek www.eclipse.org
 2. instalace pluginu Subclipe pro přístup do úložišť Subversion
 3. doporučenou základní konfiguraci Eclipse

1. Instalace Eclipse

Vývojové prostředí Eclipse je dostupné ke stažení na stránkách www.eclipse.org. Na stránce pro stažení (Download) je k dispozici několik verzí sestavení tohoto vývojového prostředí včetně odkazů na několik sestavení jinými firmami.

Pro programátory v Javě je nejvhodnější vybrat variantu Eclipse IDE for Java Developers. Při stažení nezapomeňte vybrat správný operační systém.

Instalace Eclipse je liší od instalace jiných aplikací - stáhnete archiv (ve Windows je to .zip, pro Unix je to tar.gz), který rozbalíte do vhodného adresáře (já ve Windows používám adresář c:\eclipse) a aplikaci můžete začít používat. Ikonu na plochu či položku do menu si musí programátor udělat sám.

Při prvním spuštění se Eclipse zeptá na umístění Workspace (lze přeložit jako pracoviště, pojem koliduje se stejným pojmem pracoviště/workspace používaným v Subversion) - adresáře, ve kterém budou umístěny projekty Eclipse (zdrojové soubory a další potřebné soubory).

2. Instalace podpory Subversion do Eclipse

V Eclipse se pro přístup k Subversion obvykle používá plugin Subclipse - používejte verzi 1.8 tohoto pluginu.

V Eclipse existuje více variant instalace rozšíření (včetně jednoduchého nakopírování do existující adresářové struktury). Nejvhodnější je si u pluginy zjistit URL tzv. plugin update site či Eclipse update site, neboť je lze poté snadno aktualizovat. V případě Sublipse je vidět na následujícím obrázku (doporučuji zkontrolovat na stránkách Subclipse).

Pro verze Subclipse řady 1.8 je to URL:

  http://subclipse.tigris.org/update_1.8.x

Umístění volby pro zjišťování aktualizací a pro instalaci dalších pluginů je v Eclipse nezvykle umístěno do menu Help.

Na následující obrazovce je potřeba zadat URL k pluginu:

Po chvíli hledání se zobrazí seznam dostupných rozšíření, z něho musíte vybrat:

 • Subclipse
 • Subversion Client Adapter
 • ClollabNet Merge Client (nepovinný, doporučuji),

a aspoň jeden z následujících dvou:

 • Subversion JavaHL Native Library Adapter
 • SVNKit Client Adapter

Přes tlačítko Next se již provede vlastní instalace - je potřeba potvrdit licenční ujednání a umístění do adresáře eclipse.

3. Konfigurace Eclipse

3.1 UTF-8 ve Windows

Aby správně fungovala čeština ve Windows při okně Console (používá se např. u textové adventury), je potřeba nastavit kódování UTF8 v souboru eclipse.ini - na konec souboru doplňte řádek:

  -Dfile.encoding=UTF-8

Po restartu Eclipse bude UTF-8 defaultní kódování.

3.2 Nastavení kódování u jednoho projektu

Nastavuje se ve vlastnostech (properties) projektu:

Lze nastavit i defaultní kódování pro workspace:

 Window
  Preferences
    General
     Workspace

3.3 Nastavení klienta pro Subversion

- preferovat SVNKit před JavaHL, jinak si Eclipse nepamatují heslo v průběhu práce.