4it353»4IT353 - zadání druhé semestrální úlohy

4IT353 - zadání druhé semestrální úlohy

4IT353 - zadání druhé semestrální úlohy

Zadání:

Databázovou úlohu mohou studenti řešit sami nebo ve dvojici.

Základ zadání (tj. pro všechny)

Zadání databázové aplikace si studenti vymyslí sami, řešení musí splňovat následující podmínky:

 • Logika aplikace musí mít minimálně 3 třídy, které se ukládají do perzistentní vrstvy (tj. i v databázi musí být minimálně 3 tabulky). Mezi těmito třídami bude nejméně jeden vztah 1:n. Aplikace by měla používat transakce, není potřeba dělat speciální zamykání záznamů v databázi.
 • Aplikace musí mít grafické uživatelské rozhraní.
 • Aplikace musí dovolit prohlížení údajů, vkládání nových údajů, jejich aktualizaci a rušení.
 • Aplikace nesmí dovolit porušení integrity dat.
 • Perzistentní vrstva bude realizována buď pomocí Hibernate nebo jiného frameworku pro objektově-relační mapování (ORM).

Rozšíření zadání pro dvoučlenný tým

 • Aplikace bude obsahovat výběr záznamů pomocí Query by Example (QBE).

Body za databázovou úlohu získá student (či dvojice studentů) pokud splní následující podmínky:

 1. Nejpozději do posledního cvičení uloží do odevzdávárny v InSISu zadání své úlohy, kde bude:
  • popis zadání úlohy,
  • diagram logických tříd (tj. diagram tříd včetně datových atributů a vazeb),
  • v případě 2-členných týmů rozdělení práce v týmu,
 2. Nejpozději do neděle předposledního týdne zkouškového bude mít úlohu v úložišti na KITSCM označenou záložkou DOKONCENO a která bude odpovídat podmínkám stanoveným v obecném zadání databázové úlohy a splňovat konvence pro psaní programů v Javě. Pozor, úlohu nelze odevzdat po tomto termínu!!!!
 3. Osobně předvede či předvedou funkci programu v termínech,které budou vypsány prostřednictvím InSISu.

Body se odečítají za následující nedostatky:

NedostatekMožná bodová ztráta
Chybějící komentáře (pro javadoc) u tříd a metod1-10 bodů
Nedodržení konvencí1-10 bodů
Úloha neobsahuje spustitelný archiv10 bodů
Drobné chyby ve funkčnosti1-20 bodů
Neschopnost vysvětlit jakoukoli část kódu1-35 bodů
Aplikace nemá oddělenou databázovou vrstvu20 bodů
Aplikace dovoluje porušit integritu dat10 bodů