4it101»Konvence

Konvence

Konvence pro psaní a odevzdávání programů v Javě

1. Pojmenovávání tříd, proměnných, metod, ...

1.1 Pro identifikátory (tříd, metod, proměnných, ...) používejte jména popisující jejich význam. Vyhýbejte se zkratkám. Jména by neměla být krátká (minimálně 3 znaky) ani příliš dlouhá (do 16 znaků).

1.2 Jména tříd začínají velkým písmenem. Pokud se použije více slov, všechna začínají velkým písmenem. Pro označení třídy se obvykle používá podstatné jména v jednotném čísle, které bývá doplněno o přívlastky (např. třídy Student, SeznamStudentu).

1.3 Jména metod, proměnných, formálních parametrů metod začínají malým písmenem. Pokud jméno obsahuje více slov, druhé a další začínají velkým písmenem.

1.4 Názvy konstant se píší celé velkými písmeny, v případě více slov se jednotlivá slova oddělují znakem podtržení, např. MAXIMALNI_POCET.

2. Formátování

2.1 Na jednom řádku by měl být jeden příkaz, deklarace jedné proměnné.

2.2 Obsah bloku odsaďte vždy o 3 či 4 mezery. V rámci jednoho bloku by měly být všechny příkazy odsazeny stejně.

2.2 Otevírací závorka bloku je obvykle na konci řádku, uzavírací samostatná na řádku. Např.

   public static void main(String[] args) {
     int scitanec1 = 5;
     int scitanec2 = 2;
     System.out.println("Soucet je: " + (scitanec1 + scitanec2));
   }

   while (''podmínka'') {
 	''příkazy''
   }

   if (''podmínka'') {
 	''příkazy''
   }
   else {
 	''příkazy''
   }

2.3 V řídících strukturách vždy používejte složené závorky pro bloky a to i v případě, že v bloku je pouze jeden příkaz.

2.4 Používejte mezeru před otevírací závorkou a okolo operátorů.

3. Dokumentace, komentáře

3.1 Na začátku každé třídy uveďte:

- stručný popis třídy,
- autora či autory,
- označení verze (pořadové číslo či datum poslední změny).

Příklad:

 /**
 * Třída SeznamAkci - obsahuje seznam přípustných příkazů adventury.
 * Používá se pro rozpoznávání jednotlivých příkazů.
 *
 * Tato třída je součástí jednoduché textové hry.
 *
 *@author   Michael Kolling, Lubos Pavlicek, Jarmila Pavlickova
 *@version  4.0
 *@created  září 2006
 */

3.2 Před každou metodou by měl být její popis doplněný o popis významu jednotlivých parametrů a návratových hodnot. Příklad:

 /**
 * Metoda hledá nejvyšší hodnotu (maximum) v poli celých čísel.
 *
 *@param pole Pole celých čísel, které se bude prohledávat
 *@return Vrací celé číslo s nejvyšší hodnotou
 */

3.3 Popisy tříd a metod by měly být ve formátu vhodném pro javadoc.

3.4 Vlastní kód doplňte o komentář pouze v nezbytných případech. Předpokládejte, že čtenář zdrojového textu zná Javu.

Pro kontrolu konvencí můžete použít program PMD.