4it101»4IT101 - Král

4IT101 - Král

4IT101 cvičení - cvičící Ing. David Král

letní semestr 2020/2021

Přidělení bodů

druh úkolupočet bodůpoznámka
domácí úkoly305 domácích úkolů po 6 bodech
průběžné testy10jeden programovací test za 10 bodů
semestrální práce - adventura30Pro získání bodů je nutná osobní prezentace v k tomu určených termínech nebo v konzultačních hodinách. Termíny obhajob prací budou vypsány přes InSIS. Termín odevzdání adventury je do termínu Vaší obhajoby.
závěrečný test30bližší informace

Harmonogram průběžných testů:

termínobsahpočet bodůpoznámka
sedmý týden výukytest bude praktické programování, ukázky několika testů jsou uvedeny pod tabulkou10 

Programovací test

- ukázky zadání a další informace zde

Domácí úkoly:

Pravidla pro domácí úkoly

Domácí úkol by měl být samostatnou prací, případně prací dvojice maximálně trojice studentů kurzu. Jméno autora či autorů vždy musí být uvedeno v hlavičkách všech tříd, kterou jsou v úkolu upravovány nebo přidávány. V případě spolupráce studentů, je toto vyžadováno, jelikož pokud bude odevzdáno několik shodných úkolů bez uvedení více autorů, budou ohodnoceny jako plagiáty!

Pokud je domácí úkol pokračováním práce za cvičení, musí odevzdaný úkol obsahovat nejen to co je zadáno jako domácí úkol ale i vše, co bylo naprogramováno během cvičení.

Odevzdání
  • soubory projektu včetně adresáře zabalte do archivu .zip,
  • vytvořený archiv zip uložte na insis.vse.cz do příslušné odevzdávárny a to nejpozději před začátkem příštího cvičení (přesná hodina a minuta je vždy uvedena u odevzdávárny, pak se odevzdávarna uzavře a nepřijímám úkoly jinou cestou např. mailem.)
  • zdrojové kódy, které jste v rámci úkolu upravovali či přidali budou "podepsané", tj. v dokumentačním komentáři bude uvedeno jméno studenta (případně studentů, pokud se jedná o úkol vytvořený ve dvojici případně trojici)

První domácí úkol: Půjčovna kol (do sedmého cvičení)

Vytvořte 2 nové třídy Kolo a Zakaznik.

Třída Zakaznik bude obsahoval fieldy jmeno, prijmeni a vek. Určení správných typů fieldů je na vás. Ke všem fieldům vytvořte pouze gettery. Všechny zmíněné fieldy budou zadané při vytváření přes konstruktor. Zároveň definujte metodu toString tak, aby vracela hodnoty fieldů jmeno a prijmeni v následujícím formátu: "Jan Novák".

Třída Kolo bude obsahovat fieldy inventarniCislo, vyrobce a zakaznik (musí být typu Zakaznik). Určení správných typů fieldů je opět na vás. Ke všem fieldům doplňte gettery, ale setter pouze pro zakaznika. Pomocí konstruktoru zadejte pouze inventarniCislo a vyrobce. Field zakaznik bude v konstruktoru nastaven na null. Dále upravte metodu toString tak, aby pokud je kolo půjčené (má zákazníka), tak aby výpis byl například "Kolo 123 má půjčené Jan Novák", pokud kolo není půjčené (zákazník je null), výpis bude vypadat podobně tomuto "Kolo 123 není vypůjčeno". Dále přidejte metody equals() a hashCode() implementované tak, že dvě kola jsou stejné, pokud mají stejné inventární číslo.

Dále vytvořte interface PujcovnaKol, který bude mít definované tyto metody

public boolean vlozKolo(Kolo kolo) - která přidá kolo do evidence půjčovny a to pouze v případě, že v seznamu ještě není kolo se stejným inventárním číslem. Metoda vrací true, pokud kolo bylo do seznamu vloženo a false, jestliže již v seznamu bylo a tudíž je znovu nelze vložit.

public Collection<Kolo> vratSeznam() - vrátí seznam všech kol z půjčovny, metoda vrací vždy seznam, třeba i prázdný, nikdy hodnotu null.

public Collection<Kolo> vratSeznamVolnychKol() - vrátí seznam kol z půjčovny, které nejsou půjčené(zakaznik je null), pokud v půjčovně žádné volné kola nejsou, vrátí prázdný seznam.

public Kolo vratKolo(int inventarniCislo) - najde v evidenci kolo se zadaným inventárním číslem a vrátí jeho instanci, pokud takové kolo v evidenci není, vrátí hodnotu null.

Vašim úkolem je napsat k tomuto interfacu testy i implementaci. Testem se NEROZUMÍ logika v metodě main. Jako test jsou akceptovány pouze testy vytvořené pomocí frameworku JUnit.

Domácí úkol odevzdáváte do odevzdávárny, která je otevřená v InSISu. Odevzdání úkolu po termínu není možné.

Druhý domácí úkol: Zadání adventury (do devátého cvičení)

Tento úkol nelze dělat ve dvojici, každý má své zadání.

Zadání pro adventuru musí obsahovat:

  • Příběh jak hra začíná, tj. uvedení do příběhu, co se stalo a co je hráčovým úkolem. Tento text pak budete hráči zobrazovat při spuštění hry.
  • Plánek hry (obrázek), jaké prostory bude hra obsahovat a jak jsou propojeny.
  • Popis toho, co bude muset hráč udělat, aby hru vyhrál. Případně také, co se stane, když některé úkoly nesplní (špatné konce hry).
  • Seznam příkazů, které bude moci hráč při hře používat.

Odevzdejte jako soubor ve formátu doc, docx nebo pdf.

Připomínám, že hra musí splňovat alespoň základní požadavky uvedené zde

domácí úkol Práce se souborem (do jedenáctého cvičení)

Vytvořte nový projekt Soubory. Budou v něm dvě třídy:

  • třída Start s metodou main
  • třída ZpracovaniSouboru

Metoda main ve třídě Start bude jako vstupní parametr očekávat název zpracovávaného souboru.

Třída Zpracování souboru bude mít statickou metodu zpracovani (public static void zpracovani(File soubor)), tato metoda zpracuje soubor zadaný jako parametr. Aplikace předpokládá, že se jedná o soubor s logy v následující struktuře:

den měsíc rok hodina minuta IP-adresa operace

Jeden řádek souboru tedy vypadá takto:

01 03 2007 07 22 146.102.174.106 DELETE

Metoda zpracování vypíše na konzoli všechny řádky, ve kterých je zaznamenáno, že operace byla DELETE a proběhla v době od 16:00 do půlnoci (23:59). Pokud dojde k výjimce (nenalezený soubor atd.), informace o výjimce bude vypsána také do konzole. Pokud nedojde k výjimce a soubor bude úspěšně zpracován, jako poslední se vypíše informace kolik bylo zpracováno řádků a kolik z nich vypsáno.

Pro úkol použijte tento soubor:soubor s logy

domácí úkol Pujcovna kol se streamy (do konce posledního vyukoveho tydne semestru -> viz odevzdavarna)

Zadání je shodné se zadáním předchozí verze domácího úkolu Pujcovna kol s tím rozdílem, že metody public Collection<Kolo> vratSeznamVolnychKol() a public Kolo vratKolo(int inventarniCislo) musí být implementovány s lambda výrazy a streamy (datovody).

Přidejte novou metodu public Collection<Kolo> setridenySeznam(), ktera vrati seznam vsech kol, ale seřazený sestupně (9,8,7..) podle inventárního čísla kola. Originální kolekce se touto operací nesmí změnit. Použijte streamy a lambdy. V implementaci použijte lamda výraz pro třídění (je jedno zda budete implementovat Comparable nebo Comparator).