4it353»4IT353 - Klient/server aplikace v Javě

4IT353 - Klient/server aplikace v Javě

4IT353 - Klient/server aplikace v Javě

V rámci tohoto kurzu se studenti naučí vytvářet vícevláknové aplikace v Javě. Také aplikace, které komunikují s databází, jednoduché servery a klienty komunikující pomocí jednoduchých soketů nebo pomocí RMI tj. vzdáleného volání metod. Dalším tématem je oddělení databázové a aplikační vrstvy, mapování objektů do relačních databází – standard JPA (Java Persistence API) a použití frameworku pro objektově-relační mapování Hibernate. Během semestru se studenti také seznámí blíže s několika návrhovými vzory a budou v malém týmu vytvářet aplikaci za podpory správy verzí a integračního serveru.

1. Požadované vstupní znalosti

Pro tento kurz jsou předpokladem znalosti Javy na úrovni kurzu 4IT115 Softwarové inženýrství na práce s databází na úrovni kurzu 4IT218 Databáze.

2. Podmínky k absolvování předmětu

Předmět končí zkouškou, za jednotlivé dílčí části student získává body, na základě získaného počtu bodů student získá známku:

známkapotřebný počet bodů
190 a více bodů
275 až 89 bodů
360 až 74 bodů
4+50 až 59 bodů
4méně než 59 bodů

Body lze získat následujícími způsoby:

 bodypoznámka
zadání pro 1. semestrální úlohu10 bodů-
zadání pro 2. semestrální úlohu10 bodů-
1. semestrální úloha40 bodůnavíc lze získat až 10 prémiových bodů
2. semestrální úloha40 bodůnavíc lze získat až 10 prémiových bodů

Prezentace k přednáškám a cvičením budou pro studenty kurzu k dispozici v dokumentovém serveru v ISISu.

3. Literatura ke kurzu

Pavlíčková J.,Pavlíček L.:Vývoj klient/server aplikací v Javě, VŠE Praha 2004, ISBN 80-245-0791-9 - skripta ke stažení zde

Na Safari On line přístupném ze stránek školy jsou tyto knihy:

  • Brian Goetz; Tim Peierls; Joshua Bloch; Joseph Bowbeer; David Holmes; Doug Lea Java concurrency in practice
  • Christian Bauer, Gavin King Java Persistence with Hibernate
  • James Elliott; Timothy M. O'Brien; Ryan Fowler Harnessing Hibernate

Java Persistence API 2.2 Specification

Dokumentace Hibernate

Java Persistence API Mini Book

Vlad Mihalcea's Blog