4it353»4IT353 - zadání první semestrální úlohy

4IT353 - zadání první semestrální úlohy

4IT353 - zadání první semestrální úlohy

Zadání:

Jako první semestrální úlohu studenti v dvojčlenných týmech vytvoří síťovou aplikaci implementující nějakou hru, např. piškvorky, pexeso, lodě, člověče nezlob se. Programy budou splňovat následující podmínky:

 • architektura klient-server, hru hrají hráči připojení prostřednictvím klienta (tj. ne jednotlivý hráči proti počítači)
 • k serveru se může připojit (přihlásit) větší počet klientů, tj. pokud jsou hrou piškvorky pro dva, server umí párot hráče pro hru a najednou může hrát třeba 10 hráčů (5 her) a jeden čekat na protihráče.
 • uživatelé v klientovi se k serveru přihlašují uživatelským jménem a případně heslem, hesla se mohou posílat nezašifrovaně,
 • loguje se provoz na serveru a to do konzole a do souboru,
 • klient má grafické uživatelské rozhraní,
 • server umí vyřešit situaci, kdy se stejný uživatel hlásí podruhé,
 • server a klient komunikují buď prostřednictvím textového protokolu, který si studenti sami navrhnou (kódování musí být univerzální tj. UTF-8, druhou variantou je využití serializace objektů.

Každá dvojice bude mít k dispozici úložiště na kitscm.vse.cz, kam se také úkol odvevzdává.

Hodnocení úlohy:

Body za semestrální úlohu získají studenti, pokud splní následující podmínky:

 1. Do konce pátého týdne semestru odevzdá každá dvojice popis aplikace (základní funkce, návrh obrazovek), návrh síťového protokolu jejich aplikace a návrh rozdělení práce v týmu a popis struktury úložiště. Součástí protokolu musí být i způsob ohlašování chyb. Zadání se odevzdává do odevzdávárny v InSISu.
 2. Nejpozději do konce 13. týdne výuky odevzdá tým hotovou aplikaci a to tak, že vytvoří v úložišti záložku hotoveReseni, která bude obsahovat funkční aplikaci a všechny náležitosti uvedené dále,
 3. Tým předvede funkci programu v termínech vypsaných prostřednictvím InSISu nebo v konzultačních hodinách.

Náležitosti, které musejí být v záložce hotoveReseni:

 • Zdrojové texty s komentáři dodržující konvence.
 • Adresář obsahující distribuci serveru (spustitelný jar, další potřebné archivy a soubory, readme atd.)
 • Adresář obsahující distribuci klienta (spustitelný jar atd.)
 • Uživatelská dokumentace serveru i klienta.

Body se odečítají za následující nedostatky:

NedostatekMožná bodová ztráta
Zpoždění při odevzdání popisu protokolu3 body za každý započatý týden zpoždění
Zpoždění při odevzdání úlohy3 body za každý započatý týden zpoždění
Chybějící komentáře (pro javadoc) u tříd a metod1-10 bodů
Nedodržení konvencí1-10 bodů
Klienta nebo server nelze z distribuce spustit10 bodů
V záložce chybí uživatelská příručka serveru nebo klienta10 bodů
Aplikace nesplňuje podmínky specifikované v obecném zadání5 bodů za každou nesplněnou podmínku
Neschopnost vysvětlit jakoukoli část kódu1-35 bodů
Aplikace nemá logování15 bodů