4it115»Okruhy Otazek

Okruhy Otazek

Témata k závěrečné zkoušce

 okruhpředn.skripta
1GUI komponety v Javě1ZSWI - MaterCvic kap.5
2UML - charakteristika, přehled diagramů,možnosti rozšiřování UML3,4Tvorba IS
3Návrhové vzory, charakteristika, kategorizace, forma a struktura popisu, příklady5Pecinovsky NavrhVzory
4Softwarová architektura, architektonické vzory, příklady13 
5Procesy životního cyklu softwaru, hodnocení zralosti8Kniha Metodiky
6Modely životního cyklu softwaru7Kniha Metodiky
7Metodiky vývoje SW, kategorizace, příklady7,8Kniha Metodiky
8Rigorózní metodiky vývoje SW7Kniha Metodiky
9Metodika RUP – charakteristika, principy a praktiky8Kniha Metodiky
10Agilní metodiky9,10Kniha Metodiky
11Metodika Extrémní programování, charakteristika, vysvětlení praktik10Kniha Metodiky
12Metodika Scrum, charakteristika, vysvětlení praktik10Kniha Metodiky
13Princip refactoringu, příklady použití  
14Uživatelské rozhraní,definice, druhy, principy návrhu UI, techniky návrhu UI ZSWI - MaterCvic kap.4
15Technologická architektura, komponentový vývoj, Web services, architektura orientovaná na služby13Tvorba IS
16Test driven development  
17Testování aplikací, druhy testů, nástroje12 

Legenda

Kniha Tvorba IS

Bruckner a kol.: Tvorba informačních systémů, Grada, 2012

ZSWI - MaterCvic

BUCHALCEVOVÁ, Alena, PAVLÍČKOVÁ, Jarmila, PAVLÍČEK, Luboš. Základy softwarového inženýrství – materiály ke cvičení. 1. vyd. Praha : Oeconomica, 2007. 222 s. ISBN 978-80-245-1270-9

Kniha Metodiky

Buchalcevová, A.: Metodiky budování informačních systémů, Oeconomica, 2009, ISBN 978-80-245-1540-3

Pecinovsky NavrhVzory

Pecinovský Návrhové vzory, ComputerPress, 2007