4it115»Okruhy Otazek

Okruhy Otazek

Témata k závěrečnému testu v ZS 2021/2022

 okruhprobíráno
na přednášce
publikace
1Návrhové vzory, charakteristika, kategorizace,
forma a struktura popisu, příklady
8Pecinovsky NavrhVzory
e-skripta Vencovský Nástroje
2Modely životního cyklu softwaru9Kniha Zlepšování
3Metodiky vývoje SW, kategorizace,
příklady
9Kniha Zlepšování
4Metodika RUP – charakteristika,
disciplíny, základní pracovní produkty
9Kniha Zlepšování
5Metodika OpenUP a MMSP – charakteristika,
disciplíny, role, základní pracovní produkty
9Kniha Zlepšování
Kniha Příklady UML
6Agilní metodiky10Kniha Zlepšování
7Metodika Extrémní programování, charakteristika,
vysvětlení praktik
10Kniha Zlepšování
8Metodika Scrum, charakteristika,
vysvětlení praktik
10Kniha Zlepšování
9Metodika Kanban, charakteristika,
vysvětlení praktik
11Kniha Zlepšování
10Řízení kvality při vývoji SW13Kniha Příklady UML
11Testování aplikací,
druhy testů, nástroje
13Kniha Příklady UML

Legenda

e-skripta Vencovský Nástroje

Vencovský, F.: Nástroje pro tvorbu, správu a nasazování aplikací. Praha, Oeconomica 2019. ISBN 978-80-245-2341-5.

Kniha Tvorba IS

Bruckner a kol.: Tvorba informačních systémů, Grada, 2012

Kniha Zlepšování

BUCHALCEVOVÁ, Alena. Zlepšování procesů při budování informačních systémů. 1. vyd. Praha : Oeconomica, 2018. 228 s. ISBN 978-80-245-2235-7.

Kniha Příklady UML

BUCHALCEVOVÁ, Alena, STANOVSKÁ, Iva. Příklady modelů analýzy a návrhu aplikace v UML. 1. vyd. Praha : Oeconomica, 2013. 198 s. ISBN 978-80-245-1922-7.

Pecinovsky NavrhVzory

Pecinovský Návrhové vzory, ComputerPress, 2007