4it115»Okruhy Otazek

Okruhy Otazek

Témata k závěrečnému testu v ZS 2020/2021

 okruhprobíráno
na přednášce
publikace
1Návrhové vzory, charakteristika, kategorizace,
forma a struktura popisu, příklady
7Pecinovsky NavrhVzory
e-skripta Vencovský Nástroje
2Modely životního cyklu softwaru8Kniha Zlepšování
3Metodiky vývoje SW, kategorizace,
příklady
8Kniha Zlepšování
4Metodika RUP – charakteristika,
disciplíny, základní pracovní produkty
10Kniha Zlepšování
5Metodika OpenUP a MMSP – charakteristika,
disciplíny, role, základní pracovní produkty
10Kniha Zlepšování
Kniha Příklady UML
6Agilní metodiky11Kniha Zlepšování
7Metodika Extrémní programování, charakteristika,
vysvětlení praktik
11Kniha Zlepšování
8Metodika Scrum, charakteristika,
vysvětlení praktik
11Kniha Zlepšování
9Metodika Kanban, charakteristika,
vysvětlení praktik
12Kniha Zlepšování
10Řízení kvality při vývoji SW13Kniha Příklady UML
11Testování aplikací,
druhy testů, nástroje
13Kniha Příklady UML

Legenda

e-skripta Vencovský Nástroje

Vencovský, F.: Nástroje pro tvorbu, správu a nasazování aplikací. Praha, Oeconomica 2019. ISBN 978-80-245-2341-5.

Kniha Tvorba IS

Bruckner a kol.: Tvorba informačních systémů, Grada, 2012

Kniha Zlepšování

BUCHALCEVOVÁ, Alena. Zlepšování procesů při budování informačních systémů. 1. vyd. Praha : Oeconomica, 2018. 228 s. ISBN 978-80-245-2235-7.

Kniha Příklady UML

BUCHALCEVOVÁ, Alena, STANOVSKÁ, Iva. Příklady modelů analýzy a návrhu aplikace v UML. 1. vyd. Praha : Oeconomica, 2013. 198 s. ISBN 978-80-245-1922-7.

Pecinovsky NavrhVzory

Pecinovský Návrhové vzory, ComputerPress, 2007