4it101»Prednasky

Prednasky

Témata přednášek pro ZS 2019/2020

Témata jsou v tabulce uvedena tak, jak za sebou následují na přednáškách. V posledním sloupci je uvedeno číslo přednášky, na kterou je téma plánováno. Ne vždy to pak odpovídá realitě, někdy může být přednášející o téma či dvě napřed nebo pozadu. Z osobních zkušeností přednášející vyplývá, že je to většinou pozadu a to především z důvodu dodatečných dotazů.

Poznámka přednášející:

Tímto nenabádám studenty aby se neptali, ale spíše naopak, na poslední přednášce si vždy nechávám rezervu, abychom vše stihli. Přednáška je vždy zajímavější, pokud studenti interagují a ptají se.

témapředpokládaná přednáška
popis kurzu, požadavky na absolvování1
úvod k objektům (seznámení se základními pojmy)1
třídy a instance,datovéatributy, konstruktory a metody,
vytváření instancí a volání metod,
1
primitivní a objektové datové typy a základní operace s nimi2
zapouzdření objektů, přístupové metody k datovým atributům2
rozhraní (API, jazyková konstrukce, dokumentace)2
základní algoritmické konstrukce (rozhodování, cykly, přikazy skoku)3
rekurze3
testování a ladění (JUnit, debugger)3
třída Object jako předek všech tříd4
datovévé struktury 1 - seznamy, množiny, pole,
vkládání a rušení prvků, procházení pomocí cyklů for
metoda hashCode() a její vazby k množinám typu HashSet
4
obalové třídy primitivních typů4
statické prvky třídy5
návrhový vzor Jedináček (Singleton)5
návrhový vzor Knihovní třída (utilita)5
třída Math5
třída System5
vstupní bod aplikace - metoda main5
výčtový typ5
znaky a textové řetězce v Java aplikacích6
regulární výrazy6
datové struktury - mapy (vkládání a rušení prvků, procházení pomocí for)6
procházení seznamů a množin pomocí iterátoru,
návrhový vzor Iterátor
6
datové struktury 3 - třídění, vyhledávání, atd..7
vnitřní a vnořené třídy7
lambda výrazy8
funkční rozhraní8
práce s výjimkami v Javě8
dědičnost, abstraktní třídy9
dědičnost a skládání objektů9
principy návrhu objektových programů10
práce s daty pomocí streamů (datavodů)10
kontrola dodržování konvencí a dalších pravidel pomocí PMD10
vstupní a výstupní proudy (práce se soubory)11
návrhový vzor Dekorátor11
programovací jazyky a jejich historie11
rozdělení programovacích jazyků11
syntaxe a sémantika jazyka12
datové typy v programovacích jazycích12
funkcionální a logické programování12