Java»Net Beans Instalace

Net Beans Instalace

Instalace NetBeans 7.x včetně podpory pro Subversion

Před instalací NetBeans je potřeba nainstalovat JDK (Java Development Kit) ve verzi 1.7x.

Instalace NetBeans se skládá ze tří kroků:

  1. Stažení a instalace NetBeans
  2. Instalace modulu pro Subversion
  3. Podpora češtiny v okně Output (na příkazové řádce)

Stažení a instalace NetBeans

NetBeans lze stáhnout ze stránek . Na stránce pro stažení je k výběru několik balíčků (packs) - doporučuji stáhnout balíček pojmenovaný Java SE, do kterého později doinstalujeme potřebné moduly (plugins).

Vlastní instalace je jednoduchá - spustí se instalační program, odsouhlasí se licenční podmínky. Nezapomeňte potvrdit, že chcete nainstalovat knihovnu JUnit. Při instalaci lze vybrat adresář pro instalaci.

Po instalaci si nechte nainstalovat aktualizace jednotlivých modulů (plugins). NetBeans obsahuje automatické zjišťování nových verzí modulů, seznam modulů se též zobrazí ve volbě Tools -> Plugins.

Instalace podpory pro Subversion

Od verze NetBeans 7.2 se při instalaci automaticky aktivuje podpora Subversion. Stejně je k dispozici i podpora pro Git a Mercurial.

Samostatně je popsáno používání Subversion v NetBeans.

Podpora češtiny v okně Output

Při standardní instalaci nefunguje v NetBeans správně čtení českých znaků v okně Output, které se používá pro simulaci konzole (příkazové řádky).

Je potřeba upravit konfigurační soubor netbeans.conf, který je v adresáři etc instalace (tj. C:\Program Files\NetBeans 7.2\etc). Konkrétně do volby netbeans_default_options je potřeba doplnit hodnotu -J-Dfile.encoding=UTF-8.

Současně doporučuji v tomto souboru zakomentovat řádek s volbou netbeans_jdkhome - vyhnete se tím dialogovému oknu po aktualizaci Javy, neboť se bude automaticky používat nejnovější verze JDK.

Ve windows jsou probl0mz s editací tohoto souboru, neboť notepad chybně zobrazí konce řádků. Já používám program program notepad++, hodně lidí používá pspad.