4it101»J Unit 11

J Unit 11

Test zjevné úspěšnosti

Test zjevné úspěšnosti představuje nejběžnější typ testu, který počítá s těmi nejpříznivějšími okolnostmi a podmínkami. Jde o ověření toho, že testovaná metoda se chová tak jak má. V uvedeném příkladu dochází k vytvoření nové instance polozka, ve které je nastavena cena. Dále je tato cena ověřována prostřednictvím metody assertEquals (), kde je nejprve uvedena očekávaná hodnota (ocakavanaCena), dále to je aktuální hodnota (aktualnaCena). Poslední hodnota je delta, která představuje akceptovanou odchylku mezi srovnávanými hodnotami.


@Test
public void testZjavnejUspesnosti() {
    Polozka polozka = new Polozka("název", 123);
    polozka.setCena(12.95);
    double aktualniCena = polozka.getCena();
    double ocekevanaCena = 12.95;
    assertEquals(ocekavanaCena, aktualniCena, 0.0);
}