4it101»J Unit 14

J Unit 14

Čtyřfázový test

Čtyřfázový test lze implementovat dvěma způsoby. V případě realizace testu prvním způsobem jsou součástí testovací metody všechny složky čtyřfázového testu. Pro přehlednost je vhodné v tomto případě používat komentáře, které jasně popíší, která část kódu odpovídá té, které fázi testu. V druhém případě dochází k dekompozici testovací metody na samostatné části odpovídající jednotlivým fázím čtyřfázového testu. Všechny složky testu jsou součástí jedné testovací třídy.

Príklad štvorfázového testu realizovaného prostredníctvom jednej testovacej metódy.


@Test()
public void testCtyrfazovy1() {
   //setup
   Objednavka objednavka = new Objednavka(123);
   Polozka polozka = new Polozka("název", 456);
   //exercise
   objednavka.pridejPolozku(polozka);
   ArrayList<IPolozka> seznamPolozek =  objednavka.getSeznam();
   //verify
    assertEquals(1, seznamPolozek.size());
   //teardown
   objednavka.odeberPolozku(polozka);
   objednavka = null;
}
 

Príklad štvorfázového testu realizovaného prostredníctvom testovacej triedy.


private Objednavka objednavka;
private Polozka polozka;

@Before
public void setUp() {
    //setup
    objednavka = new Objednavka(123);
    polozka = new Polozka("názov",456);
}

@Test()
public void testCtyrfazovy2() {
    //exercise
    objednavka.pridejPolozku(polozka);
    ArrayList<IPolozka> seznamPolozek =  objednavka.getSeznam();
    //verify
    assertEquals(1, seznamPolozek.size());
}

@After
public void tearDown() {
    //teardown
    objednavka.odeberPolozku(polozka);
    objednavka = null;