4it101»J Unit 15

J Unit 15

Asertace jednoduchého závěru

Asertace jednoduchého závěru se chová stále stejně, takže nevyžaduje žádné další argumenty ani parametry. Nejčastěji využívanou asertací je fail, která test automaticky prohlásí za neúspěšný. V uvedeném příkladu dochází k porovnání hlášky vyvolané výjimky. Předpokladem ověření je, že ve třídě Objednavka v metodě getPolozka() je ošetřeno odchytávání výjimek pro prázdný seznam i s nastavenou hláškou, pro případ vyvolání této výjimky.


@Test
public void testAsertacia1() {
    Objednavka objednavka = new Objednavka(123);
    try {
        objednavka.getPolozka(0);
        fail("Seznam je prazdny");
    } catch (IndexOutOfBoundsException e) {
        assertEquals("Neni mozne ziskat polozku prazdneho seznamu", e.getMessage());
    }
}