4it101»J Unit 16

J Unit 16

Asertace stanoveného závěru

Asertace stanoveného závěru představuje způsob, kterým je exaktně určeno to, jak by měl výstup metody vypadat, aniž by byla konkrétní očekávaná hodnota součástí argumentu asertace. V následujícím příkladu dochází ke kontrole seznamu zoznamPoloziek, zda skutečně není pravdou, že po přidání knihy do něj, předmětný seznam nezbývá prázdný. V dalším příkladu asertace stanoveného závěru, tentokrát s použitím metody assertSame (), dochází k porovnávaní vytvořené instance třídy Polozka, která je očekávána, s tou, která je získána ze seznamu zoznamPoloziek po přidání stejné instance třídy Polozka do něj. Ze seznamu položek je polozka získána prostřednictvím metody seznamu get (int index) s parametrem indexu požadovaného objektu.

Příklad testu s asertací stanoveného závěru s použitím metody assertFalse ().


@Test
public void testAsertacia2() {
    Objednavka objednavka = new Objednavka(123);
    ArrayList<IPolozka> seznamPolozek =  objednavka.getSeznam();
    Polozka polozka = new Polozka("názov",456);
    objednavka.pridejPolozku(polozka);
    assertFalse(seznamPoloziek.isEmpty());
}
 

Příklad testu s asertací stanoveného závěru s použitím metody assertSame ().


@Test
public void testAsertacia3() {
    Objednavka objednavka = new Objednavka(123);
    ArrayList<IPolozka> seznamPolozek =  objednavka.getSeznam();
    Polozka polozka = new Polozka("název", 456);
    objednavka.pridejPolozku(polozka);

    //index prvej položky zoznamu je 0
    assertSame(polozka, seznamPolozek.get(0));
}