4it101»J Unit 19

J Unit 19

Asertační zpráva

Parametr message v asertačních metodách lze použít v případech, kdy je třeba zjistit, při které asertační metodě test selhal. Přidáním volitelného parametru message do asertačí metody, nedochází pouze k zmiňované identifikaci konkrétní metody, ale také k poskytnutí informace o příčinách a příznacích selhání. Následující příklad testu s využitím parametru message v metodě assertEquals() zajistí to, že ve výpisu o průběhu testů bude, kromě skutečnosti, že test prošel úspěšně, figurovat i záznam "záporná cena knihy", který může sloužit k lepší orientaci se ve výpisu.


@Test
public void testAsertacia6() {
    int neplatnyKod = -321;
    try {
        Polozka polozka1 = new Polozka("název", neplatnyKod);
        fail("Záporny kod knihy!");
    } catch (IllegalArgumentException e) {
        assertEquals("zaporna cena knihy", "Kod knihy musi byt nezaporny", e.getMessage());
    }
}