4it101»J Unit 20

J Unit 20

In-line přístup

Nastavení testovacího přípravku principem "in-line" znamená, že každá testovací metoda si nastaví svůj vlastní testovací přípravek podle toho, co je testovací metodou vyžadováno. Kód pro vytvoření testovacího přípravku je umísťován přímo do testovací metody. Tento přístup je doporučeno používat při testech, které jsou jednoduché a jasné, co se jejich logiky týká, nebo je ho možné použít při prvotním psaní jednotkových testů, kdy ještě nemusí být zřejmé všechny souvislosti spojené s ostatními testovacími metodami a testovaným softwarem.


@Test
public void testPripravok1() {
    //in-line setup – nastavenie testovacieho prípravku
    Objednavka objednavka = new Objednavka(123);
    Polozka polozka1 = new Polozka("nazev", 456);
    Polozka polozka2 = new Polozka("nazev", 789);

    //exercise
    objednavka.pridejPolozku(polozka1);
    objednavka.pridejPolozku(polozka2);

    //verify
    assertEquals(2, objednavka.getSeznam().size());
}