4it101»J Unit 23

J Unit 23

Procedurální ověření stavu

Při procesním ověření stavu dochází k volání sérií asertačních metod, které získají dílčí informace o stavu a porovnají tyto fragmenty konečného stavu s jednotlivými hodnotami stavu očekávaného.


@Before
public void setUp() {
    objednavka = new Objednavka(123);
    polozka = new Polozka("název", 456);
    polozka.setCena(15.99);
}

@Test
public void testOvereni1() {
    objednavka.pridejPolozku(polozka);

    //verify
    ArrayList<IPolozka> seznamPolozek = objednavka.getSeznam();
    assertEquals("pocet polozek objednavky", 1, seznamPolozek.size());

    //verify – len položku      
    Polozka aktualniPolozka = seznamPolozek.get(0);
    assertEquals(polozka.getNazov(), aktualniPolozka.getNazov());
    assertEquals(polozka.getCena(), aktualniPolozka.getCena(), 0.001);
    assertEquals(polozka.getKod(), aktualniPolozka.getKod());
}