4it101»J Unit 25

J Unit 25

In-line přístup

V in-line přístupu odstranění testovacího přípravku dochází přímo v testovací metodě, v níž se kód odstranění umístí na její konec. V následujícím příkladu došlo k vložení knihy, která byla vytvořena jako testovací přípravek principem in-line, do objednávky, kde následně došlo k ověření toho, že v seznamu položek objednávky skutečně je. Dalším krokem bylo odstranění této knihy z objednávky. Důvod, proč byl v uvedeném příkladu použitý i blok try/finally je ten, že takto dochází k zajištění toho, že v případech, kdy selže ověření metodou assertEquals(), například při výskytu výjimky, nedojde k zastavení testování a test bude pokračovat další fází, ve které dojde k odstranění testovacího přípravku.


Objednavka objednavka;

@Before
public void setUp() {
    objednavka = new Objednavka(123);
}

@Test
public void testPripravok6() {
    Polozka polozka = new Polozka("název", 456);
    try {
        objednavka.pridejPolozku(polozka);
        ArrayList<IPolozka> seznamPolozek =  objednavka.getSeznam();
        assertEquals(1, seznamPolozek.size());
    } finally{
        objednavka.odeberPolozku(polozka);
        objednavka = null;
    }
}