4it101»J Unit Anotace

J Unit Anotace

Anotace v testech

@Before, @After

Přípravek v BlueJ

@BeforeClass, @AfterClass

Timeout - @Test(timeout=500)

Očekávaná výjimka - @Test(expected=IllegalArgumentException.class)

@Ignore