4it101»Java8pr 10

Java8pr 10

Příklad Evidence hovorů

Zadání:

Pro řešení si stáhněte projekt Evidence hovorů - zadání.

Nacházejí se zde dvě třídy: Hovor a EvidenceHovoru. Jedná se o aplikaci, která eviduje hovory na helpdesk. Třída Hovor je již předpřipravená. Má dva atributy: cislo a datum. Atributem cislo se rozumí telefonní číslo, ze kterého se hovor uskutečnil, a atribut datum poté zaznamenává datum a čas přijetí hovoru.

Ve třídě EvidenceHovoru je naplněný seznam hovorů na helpdesk jako List. Vaším úkolem bude zjistit počet lidí, kteří na helpdesk volali. Předpokládejte, že každý člověk (volající) má přiřazené právě jedno telefonní číslo. Pro nalezení počtu volajících použijte datové proudy.

Pozn. Všimněte si, že některá čísla se v seznamu opakují, tzn. ten samý člověk volal na helpdesk vícekrát. Je nutno tyto duplicity eliminovat.

Svůj postup si můžete zkontrolovat zde