4it101»Java8pr 12

Java8pr 12

Příklad Třídění osob

Zadání:

Tato úloha se skládá ze čtyř částí. Pro řešení si stáhněte projekt Třídění osob - zadání. Projekt obsahuje dvě třídy: pomocnou třídu Osoba a třídu Trideni. Třída Osoba je předpřipravená a není ji třeba nějak upravovat. Má pouze tři atributy reprezentující vlastnosti dané osoby: jméno, věk a výška. Ve třídě Trideni je naplněn seznam osob, se kterým budete pracovat. Všechny podúlohy řešte pomocí datových proudů.

  1. Vytvořte seznam osob, jejichž jména začínají písmenem P. Seznam poté vypište do konzole.
  2. Vytvořte mapu, jejíž klíč bude věk osoby a k němu bude přiřazen seznam osob (List<Osoba>) s daným věkem. Mapu vypište do konzole.
  3. Zjistěte průměrnou výšku osob v seznamu a výsledek vypište do konzole.
  4. Vypište do konzole větu: „Osoby x a y jsou starší 60-ti let“. Kde místo x a y se doplní jména osob, jejichž věk přesahuje 60 let.

Pro řešení použijte datové proudy. Výsledný výstup pak může vypadat například takto:


Osoby s jménem na P:
[Osoba{jmeno=Pavel, vek=30, vyska=183.5 cm}, Osoba{jmeno=Petra, vek=88, vyska=160.0 cm}]
Mapa osob dle věku:
věk 50: [Osoba{jmeno=Jana, vek=50, vyska=168.5 cm}]
věk 18: [Osoba{jmeno=Jan, vek=18, vyska=178.6 cm}, Osoba{jmeno=Kateřina, vek=18, vyska=180.2 cm}]
věk 20: [Osoba{jmeno=Klára, vek=20, vyska=172.2 cm}]
věk 88: [Osoba{jmeno=Petra, vek=88, vyska=160.0 cm}]
věk 24: [Osoba{jmeno=Tomáš, vek=24, vyska=184.0 cm}]
věk 73: [Osoba{jmeno=Rudolf, vek=73, vyska=184.0 cm}]
věk 30: [Osoba{jmeno=Pavel, vek=30, vyska=183.5 cm}]
Průměrná výška:
176.375
Spojování:
Osoby Rudolf a Petra jsou starší 60-ti let.

Svůj postup si můžete zkontrolovat zde