4it101»Java8pr 13

Java8pr 13

Příklad ZOO

Zadání:

Pro řešení tohoto úkolu si stáhněte projekt ZOO - zadání. V projektu jsou dvě třídy: Zvire a Zoo. Třída Zvire je předpřipravená a obsahuje čtyři atributy zvířete: jeho název, počet nohou, věk a druh. ZOO si eviduje informace o zvířatech, které vlastní. Seznam těchto zvířat se nachází ve třídě Zoo.

Vaším úkolem je seskupit tato zvířata dle druhu a v rámci každého druhu zjistit počet zvířat. Výsledek uložte jako objekt typu Map<String, Integer>, kde klíčem bude název druhu zvířete a hodnotou pak počet zvířat daného druhu. Výsledná mapa by měla vypadat následovně: {plaz=2, ryba=1, savec=4, pták=1}

Svůj postup si můžete zkontrolovat zde