4it101»Java8pr 15

Java8pr 15

Příklad Zaměstnanci

Zadání:

Pro řešení si stáhněte projekt Zaměstnanci - zadání.

Jedná se o aplikaci pro evidenci zaměstnanců ve firmě. V projektu jsou tři třídy. Třída Zamestnanec slouží k vytvoření instance zaměstnance firmy. Má atributy: jméno, pozice a pohlaví. Pohlaví jsou pouze dvě, proto jsou jeho hodnoty řešeny pomocí výčtového typu Pohlavi. Třída Zamestnanec i výčtový typ Pohlavi není třeba nijak upravovat. Naplněný seznam zaměstnanců je ve třídě TrideniZamestnancu.

Vaším úkolem bude rozčlenit zaměstnance dle pohlaví a uložit je do mapy. Tato mapa bude mít jako klíč hodnotu boolean (tzn. v mapě budou pouze dvě položky s klíči true a false) a hodnotou bude seznam zaměstnanců. Pod klíčem true, budou uloženi všichni muži. Analogicky pak pod false budou všechny ženy. Pro řešení využijte datové proudy.

Jako rozšíření této úlohy můžete výstupní mapu poupravit tak, aby byla uživatelsky více čitelnější. To znamená hodnoty true a false nahradit hodnotami muz a zena.

Svůj postup si můžete zkontrolovat zde