4it101»Java8pr 1 Reseni

Java8pr 1 Reseni

Příklad Porovnávač - řešení

Ve třídě Porovnavac je tedy nejprve nutné vytvořit funkční rozhraní tzn. rozhraní, které má pouze jednu abstraktní metodu. Tato metoda bude vracet boolean a jako vstup bude mít dva parametry typu int.


interface MujPorovnavac{
    boolean porovnat(int a,int b);
}

 

V dalším kroku dle zadání je třeba implementace této metody (tzn. vytvoření instance tohoto funkčního rozhraní). V tomto případě je lambda výraz jednoduchý. Lambda výraz má dva parametry (u kterých se očekává, že se jedná o dvě hodnoty typu int) a výsledek je boolean, tudíž stačí jen v těle lambda výrazu doplnit porovnání těchto dvou hodnot. Pro získání výsledku porovnání dvou zadaných čísel je nutné na vytvořenou instanci funkčního rozhraní MujPorovnavac zavolat metodu porovnat(). Jako parametry se zadají hodnoty proměnných a a b. Výsledek je pak možné si pro kontrolu vypsat do konzole.


MujPorovnavac porovnavac = (x,z)-> x>z;
System.out.println(porovnavac.porovnat(a, b));

 
 Celkové řešení je v projektu Porovnavač - řešení.