4it101»Java8pr 2

Java8pr 2

Příklad Kalkulačka

Zadání:

Úkolem je vytvořit aplikaci, která bude fungovat jako jednoduchá textová kalkulačka. Výsledná kalkulačka by měla umět sčítat, odčítat, násobit a dělit dvě zadaná čísla typu double. Pro řešení si stáhněte projekt Kalkulačka - zadání, ve kterém je pouze jedna třída Kalkulacka.

Třída má již předpřipravenou metodu prectiString() sloužící k získání vstupu zadaného uživatelem do konzole. Dále je zde metoda main(), ve které je připraveno získávání vstupu od uživatele (vstup musí být oddělen mezerami). První položkou vstupu je první číslo (a), druhou položkou je potom matematický symbol (+, -, /, *), který je zde označen jako slova[1], a třetí položkou je druhé číslo (b). Dále je zde inicializována proměnná vysledek, jejíž hodnota bude na konci vypsána do konzole. Jelikož tato úloha může na první pohled vypadat trochu složitě, níže je uveden doporučený postup řešení:

  1. Vytvořte funkční rozhraní, jehož abstraktní metoda bude mít dva parametry typu double a návratovou hodnotu také typu double.
  2. Dále vytvořte instance Vámi definovaného funkčního rozhraní pomocí lambda výrazů (popř. jednoho blokového lambda výrazu), tak aby vracel/y výsledek sčítání, odčítání, násobení nebo dělení dvou zadaných čísel. Dále je nutné dosadit výsledek do proměnné vysledek, jejíž hodnota se po stisknutí Enter vypíše do konzole.

Výsledná aplikace by měla po zadání například „5.0 + 5.0“ (s mezerami) vracet výsledek 10.0. Pro kontrolu Vašeho řešení je vhodné provést test všech operací.

Svůj postup si můžete zkontrolovat zde