4it101»Java8pr 3

Java8pr 3

Příklad Absolutní hodnota

Zadání:

Úkolem je vytvořit aplikaci, která po zadání čísla datového typu int vypíše jeho absolutní hodnotu. To znamená, že například při zadání čísla „-8“ se vypíše „8“. Pro řešení úlohy si stáhněte projekt Absolutní hodnota - zadání.

Projekt obsahuje pouze jednu třídu AbsHodnota. Ve třídě jsou připraveny dvě metody: metoda prectiString(), která slouží pro získání vstupu od uživatele, a metoda main(), kde je již připravený kód pro zjištění zadaného čísla a jeho uložení do proměnné zadaneCislo.

Jako nápověda řešení je níže uveden i doporučený postup:

  1. Vytvořte funkční rozhraní, které bude obsahovat abstraktní metodu vracející celé číslo s jedním parametrem pro zadané vstupní číslo.
  2. Vytvořte instanci tohoto rozhraní za pomocí vhodného lambda výrazu a výsledek vypište do konzole.

Svůj postup si můžete zkontrolovat zde