4it101»Java8pr 4

Java8pr 4

Příklad Objednávky

Zadání:

Tato úloha má sloužit pro vyzkoušení si odkazů metod. Pro řešení si stáhněte projekt Objednávky - zadání. V projektu jsou dvě třídy Objednavka a SerazeniObjednavek. Třída Objednavka je již předpřipravená a není ji třeba upravovat. Obsahuje tři atributy: číslo objednávky, cenu za celou objednávku a množství objednaných kusů (předpokládá se, že se jedná o objednávky pouze jednoho typu zboží). Dále je zde statická metoda porovnatDleCeny(), která umožní porovnat ceny dvou objednávek. Ve třídě SerazeniObjednavek je naplněný seznam objednávek a metoda, která tento seznam vrací. Vaším úkolem je seřadit tyto objednávky dle ceny od nejnižší po nejvyšší s využitím odkazů metod.

Nakonec seřazený seznam pro kontrolu vypište do konzole. K výpisu do konzole využijte metodu rozhraní Iterable forEach() a jako parametr opět využijte odkaz metod k získání instance rozhraní Consumer<T>.

Svůj postup si můžete zkontrolovat zde