4it101»Java8pr 5

Java8pr 5

Příklad Kladná čísla

Zadání:

Účelem tohoto úkolu je vyzkoušení si použití funkčního rozhraní Predicate<T>. Pro řešení si stáhněte projekt Kladná čísla - zadání.

Projekt obsahuje jednu třídu Cisla. Ve třídě je již připravený seznam čísel a metoda k získání tohoto seznamu. Vaším úkolem bude pomocí funkčního rozhraní Predicate<T> vyfiltrovat tento seznam tak, aby v něm byla jen kladná čísla. Tento vyfiltrovaný seznam si uložte do nové proměnné a její obsah pro kontrolu vypište do konzole. K filtrování nepoužívejte datové proudy.

Doporučený postup: Vytvořte si pomocnou metodu se dvěma parametry (jimiž budou vstupní seznam a instance rozhraní Predicate<T>), která projde vstupní seznam a vyfiltruje prvky, které odpovídají podmínce v predikátu, a poté tyto prvky uloží do seznamu, který bude sloužit jako návratová hodnota metody.

Svůj postup si můžete zkontrolovat zde