4it101»Java8pr 6

Java8pr 6

Příklad Generické funkční rozhraní

Zadání:

Tato úloha slouží k vyzkoušení vytvořit si generické funkční rozhraní. Pro řešení si stáhněte projekt Generické funkční rozhraní - zadání.

V projektu se nachází pouze jedna třída SeznamPrevod. Tato třída obsahuje dva krátké seznamy, které se liší typem prvků. Jeden obsahuje prvky typu Integer a druhý typu String. Vaším úkolem bude převést tyto seznamy na jednu hodnotu odpovídající následujícím charakteristikám.

  • Seznam seznamCisel převeďte na číslo typu long, které bude obsahovat součet všech prvků seznamu.
  • Seznam seznamSlov převeďte do jednoho řetězce typu String, kde budou všechny prvky seznamu oddělené mezerou.

Výsledky pak pomocí předpřipravené metody main() vypište pro kontrolu do konzole. Pro řešení si vytvořte právě jedno vlastní funkční rozhraní, které bude shodné pro oba seznamy.

Svůj postup si můžete zkontrolovat zde