4it101»Java8pr 7

Java8pr 7

Příklad Hledání osob

Zadání:

Tato úloha slouží k procvičení datových proudů v Javě 8. Stáhněte si projekt Hledání osob - zadání.

Jedná se o již hotovou konzolovou aplikaci se pokusí vyhledat v daném seznamu osobu, jejíž jméno bylo zadáno do konzole. Pokud osobu nalezne, vrátí o ní další informace (věk a výšku). V opačném případě vrátí hodnotu null.

Projekt obsahuje dvě třídy: Osoba a Vyhledavac. Třída Osoba je pouze pomocná třída, kterou není třeba upravovat. Obsahuje pouze atributy s vlastnostmi dané osoby a metody pro jejich získání. Ve třídě Vyhledavac je potom naplněn seznam osob, se kterými se pracuje. Třída má metodu najdiOsobu(), která vezme seznam osob a pomocí cyklu for, projde daný seznam a zkontroluje, zda se v něm vyskytuje osoba se zadaným jménem. Pokud ano, nalezenou osobu vrátí, pokud ne, pak vrátí null. Vaším úkolem bude tuto metodu přepsat pomocí datových proudů tak, abyste získali stejný výsledek.

Svůj postup si můžete zkontrolovat zde