4it101»Java8pr 8

Java8pr 8

Příklad Sestupný seznam

Zadání:

Pro řešení si stáhněte projekt Sestupný seznam - zadání.

V projektu je jedna třída Razeni, ve které je naplněn seznam čísel. Pořadí čísel v seznamu není nijak dáno, a proto vaším úkolem bude tento seznam seřadit sestupně (tzn. od největšího čísla k nejmenšímu). Pro řazení využijte datové proudy. Nakonec pro kontrolu vypište seřazený seznam do konzole.

Svůj postup si můžete zkontrolovat zde