4it101»Java8pr 9

Java8pr 9

Příklad Transformace

Zadání:

Podstatou tohoto úkolu je procvičení si metody rozhraní Stream<T> map(). Pro řešení si stáhněte projekt Transformace - zadání.

Projekt obsahuje jednu třídu Transformace, ve které jsou dva naplněné seznamy: seznam čísel a seznam názvů měst. Tato úloha se dělí na dvě části:

  1. Ze seznamu čísel vytvořte nový seznam, který bude obsahovat druhé mocniny čísel z původního seznamu.
  2. Ze seznamu měst vytvořte nový seznam, který bude obsahovat názvy měst z původního seznamu, ale velkými písmeny.

Pro řešení obou částí využijte datové proudy a pro kontrolu obsah obou nových seznamů vypište do konzole.

Svůj postup si můžete zkontrolovat zde