4it101»4IT101 - Pavlíčková

4IT101 - Pavlíčková

4IT101 cvičení - cvičící Ing. Jarmila Pavlíčková

letní semestr 2019/2020

Přidělení bodů

Vzhledem k neobvyklému průběhu semestru se mění bodování

druh úkolupočet bodůpoznámka
domácí úkoly32domácí úkoly
průběžné testy8tři elektronické testy po 4 bodech v InSISu nebudou, jeden programovací test za 8 bodů zůstane
semestrální práce - adventura30Pro získání bodů je nutná osobní prezentace v k tomu určených termínech nebo v konzultačních hodinách. Termíny obhajob prací jsou vypisovány přes InSIS. Termín odevzdání adventury bez ztráty bodů za zpoždění je ???. Poslední možnost odevzdat adventuru je ???
závěrečný test30snad se na zkouškové vrátíme do školy bližší informace

Harmonogram průběžných testů neplatí, o programovacím testu budete informováni mailem:

termínobsahpočet bodůpoznámka
na začátku 3. cvičeníúvod do objektů, primitivní datové typy a operátory4 
sedmý týden výukytest bude praktické programování, ukázky několika testů jsou uvedeny pod tabulkou8 
na začátku 9.cvičenídatové struktury (pole, seznamy, množiny a mapy), výčtový typ, statické prvky tříd4 
na začátku 13.cvičenítřída Object, dědičnost, polymorfismus, rozhraní4 

Tabulka platí pro úterní cvičení, kdy neodpadá žádná výuka, se studenty středečních cvičení se dohodnu na výuce.

První, třetí a čtvrtý průběžný test

- budou mít formu el. testu v InSISu s otázkami různých typů. U každé otázky je vždy uvedeno jakého typu je otázka. Test je po odeslání automaticky vyhodnocen a student se hned dozví, kolik získal bodů.

Druhý průběžný test

- programovací, ukázky zadání a další informace zde

Domácí úkoly:

Pravidla pro domácí úkoly

Domácí úkol by měl být samostatnou prací, případně prací dvojice maximálně trojice studentů kurzu. Jméno autora či autorů by vždy mělo být uvedeno v hlavičkách všech tříd, kterou jsou v úkolu upravovány nebo přidávány. Pokud bude odevzdáno několik shodných úkolů bez uvedení více autorů, budou ohodnoceny jako plagiáty.

Pokud je domácí úkol pokračováním práce za cvičení, musí odevzdaný úkol obsahovat nejen to co je zadáno jako domácí úkol ale i vše, co bylo naprogramováno během cvičení.

Odevzdání
  • soubory projektu včetně adresáře zabalte do archivu .zip,
  • vytvořený archiv zip uložte na insis.vse.cz do příslušné odevzdávárny a to nejpozději do uzavření odevzdávárny (přesná hodina a minuta je vždy uvedena u odevzdávárny) a nepřijímám úkoly jinou cestou např. mailem.
  • zdrojové kódy, které jste v rámci úkolu upravovali či přidali budou "podepsané", tj. v dokumentačním komentáři bude uvedeno jméno studenta (případně studentů, pokud se jedná o úkol vytvořený ve dvojici případně trojici)

zadání jednotlivých domácích úkolů najdete zde