4it101»4IT101 - Pavlíčková

4IT101 - Pavlíčková

4IT101 cvičení - cvičící Ing. Jarmila Pavlíčková

letní semestr 2016/2017

Přidělení bodů

druh úkolupočet bodůpoznámka
domácí úkoly204 domácí úkoly po pěti bodech
průběžné testy20tři elektronické testy po 4 bodech v InSISu a jeden programovací test za 8 bodů
semestrální práce - adventura30Pro získání bodů je nutná osobní prezentace v k tomu určených termínech nebo v konzultačních hodinách. Termíny obhajob prací budou vypsány přes InSIS. Termín odevzdání adventury bez ztráty bodů za zpoždění je 21.5.2017 23:59. Poslední možnost odevzdat adventuru je 18.6.2017 23:59
závěrečný test30bližší informace

Zadání pro adventuru musí obsahovat:

  • Příběh jak hra začíná, tj. uvedení do příběhu, co se stalo a co je hráčovým úkolem. Tento text pak budete hráči zobrazovat při spuštění hry.
  • Plánek hry (obrázek), jaké prostory bude hra obsahovat a jak jsou propojeny.
  • Popis toho, co bude muset hráč udělat, aby hru vyhrál. Případně také, co se stane, když některé úkoly nesplní (špatné konce hry).
  • Seznam příkazů, které bude moci hráč při hře používat.

Odevzdejte jako soubor ve formátu doc, docx nebo pdf. Odevzdává se do odevzdávárny v InSISu.

Připomínám, že hra musí splňovat alespoň základní požadavky uvedené zde

Harmonogram průběžných testů:

termínobsahpočet bodůpoznámka
na začátku 3. cvičení, pro pondělní cvičení 27.2., pro středeční cvičení 1.3.úvod do objektů, primitivní datové typy a operátory4náhradní termín 7.3.2017 12:45 SB 107 nebo 5.4.2017 11:00 JM 359
pro pondělní studenty 27.3. od 18:00 na SB 18, pro středeční výuku v sedmém týdnu výuky 29.3. v rámci cvičenítest bude praktické programování, ukázky několika testů jsou uvedeny pod tabulkou8náhradní termín 4.4.2017 12:45 SB 104 nebo 5.4.2017 11:00 JM 359
na začátku 9.cvičení, pro pondělní výuku 10.4., pro středeční výuku 12.4.datové struktury (pole, seznamy, množiny a mapy), výčtový typ, statické prvky tříd4náhradní termín 25.4. 12:45 SB 104 nebo 3.5. 11:00 JM 359
pro pondělní cvičení současně se závěrečným testem, pro středeční cvičení na začátku hodiny dne 10.5.třída Object, dědičnost, polymorfismus, rozhraní4 

První, třetí a čtvrtý průběžný test

- budou mít formu el. testu v InSISu s otázkami různých typů. U každé otázky je vždy uvedeno jakého typu je otázka. Test je po odeslání automaticky vyhodnocen a student se hned dozví, kolik získal bodů.

Druhý průběžný test

- programovací, ukázky zadání a další informace zde

Domácí úkoly:

Pravidla pro domácí úkoly

Domácí úkol by měl být samostatnou prací, případně prací dvojice maximálně trojice studentů kurzu. Jméno autora či autorů by vždy mělo být uvedeno v hlavičkách všech tříd, kterou jsou v úkolu upravovány nebo přidávány. Pokud bude odevzdáno několik shodných úkolů bez uvedení více autorů, budou ohodnoceny jako plagiáty.

Pokud je domácí úkol pokračováním práce za cvičení, musí odevzdaný úkol obsahovat nejen to co je zadáno jako domácí úkol ale i vše, co bylo naprogramováno během cvičení.

Odevzdání
  • v adresáři projektu vymažte soubory .ctxt, .class a případnou dokumentaci (podadresář doc),
  • soubory projektu včetně adresáře zabalte do archivu .zip,
  • vytvořený archiv zip uložte na insis.vse.cz do příslušné odevzdávárny a to nejpozději před začátkem příštího cvičení (přesná hodina a minuta je vždy uvedena u odevzdávárny, pak se odevzdávarna uzavře a nepřijímám úkoly jinou cestou např. mailem.)
  • zdrojové kódy, které jste v rámci úkolu upravovali či přidali budou "podepsané", tj. v dokumentačním komentáři bude uvedeno jméno studenta (případně studentů, pokud se jedná o úkol vytvořený ve dvojici případně trojici)

zadání jednotlivých domácích úkolů najdete zde